در خصوص استاندارد بین المللی آسانسور لازم به ذکر است که استاندارد های مربوط به سری EN  مربوط به استاندارد اروپا و استاندارد ASME مربوط به استاندارد ایالات متحده آمریکا می باشد. همچنین امکان  استفاده از استانداردهای خاصی در برخی از کشورها و یا مناطق نیز وجود داشته اما استانداردهای مرجعی که بیشترین استفاده را دارند شامل سری استانداردهای EN و ASME میباشند. در ذیل لیست استانداردهای مرتبط با صنعت آسانسور معرفی می گردند. این استاندارد ها تماما قابلیت استناد دارند و در تمامی ایالات متحده امریکا (ASME) و نیز اتحادیه ی اروپا (EN) قابل استناد می باشند. استاندارد بین المللی آسانسور  .

EN81-1 “Safety rules for the construction and installation of lifts – Part 1: Electric lifts”

EN81-2 “Safety rules for the construction and installation of its Part2: Hydraulic lis”

EN81-  “NEW passenger and goods passenger lifts in existing building”

EN 81-28 “Remote alarm on passenger and goods passenger lifts”

EN81-31 “Lifts for the transport of goods only”

EN 81-58 “landing doors fire resistance test”

EN 81-70 “Accessibility to lifts for persons including persons with disability”

EN 81-71. “Vandal resistant lifts“

EN 81-72 “Firefighters lifts”

EN 81-73 “Behavior of lifts in the event offire”

EN 12016 “Electromagnetic compatibility – Product family standard for lifts, escalators and moving walks – Immunity”

EN12385-3 “Steel wire ropes – Information for use and maintenance”

EN12385-5 “Steel wire ropes – Stranded ropes for lifts”

EN 13015 “Maintenance for lifts and escalators – Rules for maintenance instructions”

EN 13411-7 Terminations for steel wire ropes – Symmetric Wedge Socket”

ASME 17.1 Safety Code for Elevators and Escalators includes Requirements for Elevators, Escalators, Dumbwaiters, Moving Walks, Material Lifts, and Dumbwaiters With Automatic Transfer Devices’

ASME 17.2 “Guide for Inspection of Elevators, Escalators, and moving walks includes inspection Procedures for Electric Traction and Winding Drum Elevators, Hydraulic Elevators , Inclined Elevators, and Escalators and Moving Walks

ASME17.6″Standard for Elevator Suspension, Compensation, and Governor Systems