بلاگ ما

دسامبر 31 2017 0Comment
آسانسور

سیستم های فراخوانی آسانسور

سیستم نوبت دهی آسانسور و نحوه پاسخ به احضار مسافرین در آسانسور با توجه به نوع کاربری ساختمان می تواند متفاوت باشد و انخاب صحیح سیستم کنترل از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در ذیل به برخی از انواع سیستم های فراخوان اشاره شده است. (تصاویر از پروژه آموزش پرورش که شرکت آسانسور و پله […]

دسامبر 23 2017 0Comment
استاندارد آسانسور در ایران

تعريف اسانسور و استاندارد بومی آسانسور

  استاندارد بومی آسانسور تعریف آسانسور ، واژه ” آسانسور ” که در زبان فارسی از آن استفاده میگردد، در اصل از واژه ی فرانسوی ascenseur گرفته شده است. در زبان انگلیسی برای آسانسور از دو واژه Elevator و Lift استفاده گردیده است که به ترتیب مربوط به گویشهای امریکایی و انگلیسی میباشد. فرهنگستان زبان […]

دسامبر 23 2017 0Comment
استاندارد بین المللی آسانسور

استانداردهای بین المللی

در خصوص استاندارد بین المللی آسانسور لازم به ذکر است که استاندارد های مربوط به سری EN  مربوط به استاندارد اروپا و استاندارد ASME مربوط به استاندارد ایالات متحده آمریکا می باشد. همچنین امکان  استفاده از استانداردهای خاصی در برخی از کشورها و یا مناطق نیز وجود داشته اما استانداردهای مرجعی که بیشترین استفاده را […]