مشاوره و طراحی آسانسور آتیس

شرکت آسانسور و پله برقی آتیس با تکیه به نیرو های جوان و خلاق در کنار دانش مهندسین با تجربه ی خود و با اتکا به تجارب گرانقیمت بیش از دو دهه فعالیت مستمر در زمینه ی آسانسور و پله برقی از جمله در تولید و مونتاژ و واردات.

برای نصب هر آسانسور قطعا در ابتدا طراحی مراحل طراحی آسانسور و آنالیز مراحل نصب آسانسور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نصابان آسانسور باید همیشه این مورد را مد نظر داشته باشند تا زمان خود و هم زمان مشتری را تلف نکنند. در حالت کلی مراحل کلی از نصب تا تحویل آسانسور بشرح زیر است:

 • دیدن کار و محل پروژه و بررسی اولیه
 • کارشناسی دقیق محل نصب آسانسور و برآورد قطعات مورد نیاز
 • عقد قرارداد دقیق با توجه به ذکر شرایط کاری و زمانی دقیق
 • طراحی نقشه آسانسور و نقشه چاه آسانسور و نقشه آهنکشی و دیگر نقشه های لازم
 • نصب چاه آسانسور و درب و ریل و…
 • مرحله نصب مکانیکال آسانسور
 • مرحله نصب الکتریکال آسانسور
 • کارشناسی دقیق از مراحل نصب آسانسور و تحویل آسانسور
 • راه اندازی موقت و بازرسی بعد از تکمیل نصب آسانسور و اخذ تاییدیه استاندارد آسانسور
 • ارائه خدمات پشتیبانی و سرویسکاری آسانسور بصورت ماهانه

مراحل

اقدامات گروه پله برقی و آسانسور آتیس برای مشاوره و طراحی آسانسور:

 • برگزاری جلسه ی حظوری در مجموعه
 • اعلام بودجه ای که کارفرما جهت این کار در نظر گرفته اند
 • ارائه ی پیشنهاد مطلوب و مطابق با هزینه ی پیشنهادی
ما را به دوستان خود معرفی کنید