دستاورد ها

گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی

پروانه کسب

پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور

گواهی عضویت در انجمن تولید کنندگان قطعات آسانسور

سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته

11

گواهی نامه ایزو EN81 ساخت و نصب آسانسور

12

گواهی نامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت

10

گواهی نامه ایزو سیستم پایش رضایتمندی مشتریان

9

گواهی نامه ایزو 1006 مدیریت کیفیت در پروژه ها

1

تقدیر نامه از شرکت رهاب بنای پردیس

2

تقدیرنامه در خصوص اجرای آسانسور های پروژه مهراندیشه

3

تقدیرنامه از طرف شرکت یکتا سازان کسری

4

تقدیرنامه از طرف شرکت انبوه سازان لوتوس

5

تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور

4

گواهینامه تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور

1

گواهینامه ثبت علامت

mojavezjadid

جواز تاسیس ویژه تولید ، طراحی ، مونتاژ