فروشگاه شستی

 • این شستی آسانسور با بدنه استیل با ضخامت۰.۷ میلیمتر. مبنای طراحی پایه برای این پنل براساس استیل میرور ، خش دار و گندمی ریز ( خاویاری) ، دودی ، طلایی و برنز می باشد.
 • کلید این پنل منحصرا برای آن طراحی شده و قابلیت تغییر ندارد . نصب به صورت رو کار بوده و صفحه پشت آن استیل میباشد.
 • نمایشگر این پنل منحصرا برای آن طراحی شده و تنها در رنگ ترکیبی قرمز و آبی (اعداد قرمز و جهت حرکت بالا و پایین آبی ) ارائه می گردد .
 • در طراحی جدید ما، این پنل با نمایشگر ریزشی R200 در رنگ های مختلف قابل ارائه می باشد.
 • نصب به صورت روکار با ورق پشت استیل به ابعاد80*250*9 میلیمتر.

انواع مدل های مختلف شستی آسانسور

 • شستی آسانسور با بدنه ABS مشکی و استیل ۳۰۴ ،۱ میلی متر و پلکسی گلاس ساخت هونام کره جنوبی .
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل با استیل میرور،خش دار و گندمی می باشد و قابلیت
  ارائه با استیل های برنز ، طلایی و دودی را دارد.
 • این پنل قابلیت ارائه با کلیه کلیدهای موجود ( بدون چیکلت ) را دارد.
 • مبنای  طراحی پایه برای این پنل نمایشگر  سگمنت  قرمز می باشد و قابلیت ارائه با
  سگمنت آبی سفید و R100-R200 و انواع نمایشگر های مختلف CANBUS را دارد.
 • این پنل قابلیت نصب سیستم کنترل دسترسی VAX 201 & 202 و سوئیچ RUN-STOP را دارد.
 • نصب به صورت رو کار با قاب پشت گالوانیزه با مهره پرچ به ابعاد کلی 330*90*20 میلیمتر.
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل خش دار یا میرور می باشد و قابلیت ارائه با استیل طلایی- دودی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلید T100 می باشد و قابلیت ارائه با کلیه کلیدهای موجود ( بدون چیکلت) را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل نمایشگر سگمنت قرمز و آبی می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر های R100-R200-L100-P100 را دارد .
 • این پنل قابلیت نصب سیستم کنترل دسترسی VAX 201 & 202 و سوئیچ Run- stop را دارد.
 • نصب بصورت توکار با قاب پشت به ابعاد 320*70*35 میلیمتر و صفحه رو به ابعاد 360*90 میلیمتر با مهره پرچ و پیچ آلن استیل .
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد.
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل خش دار یا میرور می باشد و قابلیت ارائه با استیل طلایی- دودی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلید T100 می باشد و قابلیت ارائه با کلیه کلیدهای موجود ( بدون چیکلت) را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل نمایشگر سگمنت قرمز و آبی می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر های R100-R200-L100-P100 را دارد.
 • این پنل قابلیت نصب سیستم کنترل دسترسی VAX 201 & 202 و سوئیچ Run- stop را دارد.
 • نصب بصورت توکار با قاب پشت به ابعاد 320*70*35 میلیمتر و صفحه رو به ابعاد 360*90 میلیمتر با مهره پرچ و پیچ آلن استیل .
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد.
 • بدنه پلکسی گلاس 560 دودی با ضخامت ۷ میلیمتر. مبنای طراحی پایه این پنل کلید T100 می باشد و قابلیت ارائه با کلید S100 را دارد .
 • این پنل قابلیت نصب سیستم کنترلی دسترسی VAX201-202 را دارد .
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل نمایشگر سگمنت قرمز و آبی می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگرهای R100-R200 را دارد.
 • نصب بصورت توکار با قاب پشت به ابعاد 320*70*35 میلیمتر و صفحه رو به ابعاد 360*90 میلیمتر با مهره پرچ و پیچ آلن استیل .
 • بدنه استیل نگیر 304 میرور به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلید T100 می باشد قابلیت ارائه با کلیه کلیدهای موجود ( بدون چیکلت ) به صورت تک کلید و یا دو کلید کنار هم و کالکتیو سلکتیو را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل نمایشگر سگمنت قرمز می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر های سگمنت آبی و سفید و L100-R100-R200-P100 را دارد.
 • این پنل قابلیت نصب سیستم کنترل دسترسی Vax 201-202 و سویچ RUN- STOP را دارد.
 • نصب بصورت روکار با قاب پشت گالوانیزه بدون نمای پیچ به ابعاد 330*190*27میلیمتر.
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد.
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۲ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل خش دار و میرور می باشد و قابلیت ارائه با استیل طلایی- دودی- برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلید T100 می باشد قابلیت ارائه با کلیه کلیدهای موجود ( بدون چیکلت ) به صورت
  تککلید و یا دو کلید کنار هم و کلکتیو سلکتیو را دارد.
 • مبنای طراحی پایه پنل نمایشگر سگمنت قرمز و آبی می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر هایL100-R100-R200-P100 را دارد.
 • این پنل قابلیت نصب سیستم کنترل دسترسی VAX 201-202 و سویئچRUN-STOP را دارد.
 • نصب بصورت توکار با قاب پشت به ابعاد 25*290*200 میلیمتر و صفحه رو به ابعاد 200*360 میلیمتر بدون نمای
  پیچ بصورت قفل شو.
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد.
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل میرور و خش دار می باشد و قابلیت ارائه با استیل دودی-طلایی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلید T100 می باشد و قابلیت ارائه با کلید S100 را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل نمایشگر سگمنت آبی می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر L100-R100و Can Bus Arkel را دارد .
 • نصب به صورت روکار با صفحه پشت گالوانیزه به ابعاد 230*90*25میلیمتر .
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل میرور و خش دار می باشد و قابلیت ارائه با استیل دودی-طلایی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلید T100 می باشد و قابلیت ارائه با کلید S100 را دارد. مبنای طراحی پایه برای این
  پنل نمایشگر سگمنت آبی می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر L100-R100و Can Bus Arkel را دارد .
 • نصب به صورت روکار با صفحه پشت گالوانیزه به ابعاد 2۹0*90*۳۰میلیمتر .
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل میرور و خش دار می باشد و قابلیت ارائه با استیل دودی-طلایی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلید T100 می باشد و قابلیت ارائه با کلید S100 را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل نمایشگر سگمنت آبی می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر L100-R100و Can Bus Arkel را دارد .
 • نصب به صورت روکار با صفحه پشت گالوانیزه به ابعاد 2۴0*90*25میلیمتر .
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل میرور و خش دار می باشد و قابلیت ارائه
  با استیل دودی-طلایی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه  برای  این  پنل  کلید  T100  می باشد  و  قابلیت ارائه با کلید
  S100 را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای  این پنل نمایشگر  سگمنت آبی  می باشد و قابلیت ارائه
  با نمایشگر L100-R100و Can Bus Arkel را دارد .
 • نصب به صورت روکار با صفحه پشت گالوانیزه به ابعاد 2۴0*90*25میلیمتر .
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل میرور و خش دار می باشد و قابلیت ارائه
  با استیل دودی-طلایی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه  برای  این  پنل  کلید  T100  می باشد  و  قابلیت ارائه با کلید
  S100 را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای  این پنل نمایشگر  سگمنت آبی  می باشد و قابلیت ارائه
  با نمایشگر L100-R100و Can Bus Arkel را دارد .
 • نصب به صورت روکار با صفحه پشت گالوانیزه به ابعاد 2۴0*90*25میلیمتر .
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد
 • شستی آسانسور با بدنه شیشه سکوریت شده در دو رنگ سفید و مشکی به ضخامت ۳ میلیمتر و استیل به ضخامت ۳ میلیمتر
  در دو رنگ میرور نقره ای و میرور طلایی .
 • با توجه به محدودیت توانایی برش شیشه ، کلید این پنل به  غیر از مدل  اوریجینال نصب شده روی خودش
  با کلید M106 نیز قابل انتخاب است .
 • نمایشگر این پنل از میان دو مدل R100-R200 در رنگهای متنوع قابل انتخاب است .
 • نصب به صورت روکار با قاب پشت گالوانیزه با مهره پرچ و پیچ با طراحی مدرن به ابعاد 325*90*17میلیمتر.
 • شستی آسانسور با بدنه استیل 304 نگیر به ضخامت ۴ میلیمتر و پلکسی گلاس .
 • این مدل شستی آسانسور تنها بااستیل خشدار قابلیت ارائه دارد .
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلیدT100 بوده  و قابلیت  ارائه با کلید کلیدهای موجود ( بدون چیکلت ) را دارد .
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل نمایشگر سگمنت آبی یا قرمز می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگرهایR100 –R200
  و انواع نمایشگرهای مختلف Canbus را دارد.
 • این پنل قابلیت نصب سیستم کنترل دسترسی VAN 201-202-204 و سویئچ RUN_STOP را دارد.
 • نصب به صورت تو کار با قاب پشت گالوانیزه با گیره قفل شو بدون نمای پیچ به ابعاد قاب 35*320*70 میلیمتر و
  صفحه 360*90 میلیمتر .
 • شستی آسانسور بدنه استیل 304 نگیر به ضخامت ۴ میلیمتر و پلکسی گلاس می باشد. این مدل تنها بااستیل خشدار قابلیت ارائه دارد .
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلیدT100 بوده و قابلیت ارائه با کلید کلیدهای موجود ( بدون چیکلت ) را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل آسانسور نمایشگر سگمنت آبی یا قرمز می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگرهای R100 –R200
  و انواع مختلف نمایشگرهای Canbus را دارد.
 • این پنل قابلیت نصب سیستم کنترل دسترسی VAX 201-202 و سویئچ RUN-STOP را دارد.
 • نصب  بصورت  توکار  با قاب پشت  به ابعاد 25*290*200 میلیمترو صفحه  رو  به  ابعاد 200*360 میلیمتر  بدون نمای
  پیچ بصورت قفل شو.
 • بدنه ABS و پلی کربنات ضد خش و استندلس استیل 2 میلیمتر خش دار نقره ای و طلایی.
 • با توجه به نوع طراحی خاص این پنل، تغییر نوع کلید امکان پذیر نمی باشد.
 • این پنل با دو مدل نمایشگر سگمنت ( با توانایی نمایش از -9 تا 99) و ریزشی R200 در رنگ های مختلف قابل تولید می باشد.
 • نصب به صورت روکار با ضخامت فقط 12 میلیمتر ابعاد پنل 80 *12*270 میلیمتر
 • شستی آسانسور با بدنه شیشه سکوریت شده در دو مدل سفید و مشکی به ضخامت ۳ میلیمتر و استیل در دو مدل میرور نقره ای و
  میرور طلایی به ضخامت ۳ میلیمتر.
 • با توجه به محدودیت توانایی برش برروی شیشه ، کلید این پنل به غیر از مدل اوریجینال نصب شده روی خودش
  با کلید M106 نیز قابل انتخاب است .
 • نمایشگر این پنل مدل R100 افقی می باشد .
 • نصب  به  صورت روکار  با صفحه پشت گالوانیزه با مهره پرچ و  پیچ با طراحی مدرن  به ابعاد تک کلید و سر درب
  200*90*17میلیمتر .
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت ۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل آسانسور استیل میرور و خش دار می باشد و قابلیت ارائه با استیل طلایی، دودی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این شستی آسانسور کلید T100 می باشد و قابلیت ارائه با کلید S100 را نیز دارد .
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل نمایشگر سگمنت قرمز و آبی می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر R100 افقی را دارد.
 • نصب به صورت روکار با ابعاد تک کلید و همچنین سردرب 230*90*25 میلیمتر.
 • این شستی آسانسور با بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل میرور و خش دار می باشد و قابلیت ارائه با استیل دودی-طلایی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه  برای  این  پنل  کلید  T100  می باشد  و  قابلیت ارائه با کلید S100 را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای  این پنل نمایشگر  سگمنت آبی  می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر L100-R100و Can Bus Arkel را دارد .
 • نصب به صورت روکار با صفحه پشت گالوانیزه به ابعاد 2۴0*90*25میلیمتر .
 • این شستی آسانسور و پنل آسانسور قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد
Call Now Buttonتماس سریع جهت مشاوره رایگان