انتخاب برگه

آسانسور بیمارستانی آسانسور بیمار بر یا تخت بر

آسانسور بیمارستانی این نوع آسانسور ها جهت حمل و نقل در بیمارستان و یا تخت های اتاق عمل در مرکزهای درمانی  از قبیل کلینیک ها ، بیمارستان ها ،درمانگاه ها، نصب و راه اندازی می گردند.بیمارستان ها عموما در ۲ تا ۳ طبقه و بیشتر بنا می شوند. در مراکز شهرها با سطح بنای کم و در ارتفاع زیاد طراحی و ساخته می شوند. از اعم مواردی که باید در طراحی بیمارستان مد نظر قرار گیرد عرض راهروها است که باید با ابعاد تخت ها و ترولی های حمل مواد و وسایل متناسب باشد که به هنگام فعالیت آنها مشکلاتی با تردد نفرات به وجود نیاید.

تلفن تماس و مشاوره رایگان

021-73048

آسانسورها در بیمارستان های مرتفع از ابزار حیاتی در جریان جابه جایی مناسب عمومی هستند و باید به طور مناسبی انتخاب و در محل صحیح مستقر شوند. آسانسورها بجزء جا به جایی مناسب مسافرین باید بتوانند در ساختمان تخت بیمار را از طبقه ای به طبقه ای دیگر جابه جا کنند. یک طراح آسانسور (کارشناس ترافیک آسانسور) باید از نحوه و طرز کار یک بیمارستان و همچنین حرکت و ارتباط بخش های آن با یکدیگر اطلاع کافی داشته باشد. تعداد کارمندان و کارکنان هر سیکل کاری در شبانه روز، عیادت کنندگان را در محاسبات مورد دقت قرار دهد و نیز موقعیت بخش ها، درمانگاه ها را کاملا در طرح ببيند.

از دیگر مواردی که باید مد نظر قرار داد نحوه توزیع غذا، تخلیه مواد زائد، انتقال لباس های چرک و تمیز، خروج و ورود بیماران اورژانسی و حتی بارگیری وسایل به داخل بیمارستان می باشد، زیرا جدا کردن آسانسورهای تخت بیماربر از عیادت کنندگان و کارمندان مهم بوده و لذا از احتمال انتقال امراض واگیردار به بیماران و یا بالعکس جلوگیری به عمل می آید.

در قوانین جدید هر نوع ساختمانی که احتمال دارد افراد معلول با صندلی چرخدار عبور و مرور نمایند بایستی به آسانسور تخت بر مجهز گردند.

آسانسور بیمارستانی

آسانسور بیمارستانی ، آسانسور های بیماربر با توجه به نوع کاربری خاصی که دارند و از آنها جهت جابه جایی تخت های بیمارستانی استفاده میشود که ابعاد بزرگی دارند باید از نظر ابعاد کابین و هم از نظر سیستم های موتورخانه ای دارای استانداردهای مخصوص باشند. این نوع آسانسورها باید از نظر ابعاد کابین این ظرفیت را داشته باشد که حداقل یک تخت بیمارستان  و یک پرستار در کنار آن در کابین  این آسانسور جایگزیند.

و نیز به دلیل ابعاد بزرگ و نوع  استفاده ی خاص این نوع از آسانسور ها باید استاندارد های معین و مشخصی را هم در ابعاد و هم در سیستم موتور خانه ای رعایت نماید.

آسانسورها در بیمارستان ها دارای دو نوع کارکرد عمده هستند.

1-آسانسورهای حمل بیمار در این آسانسورها و ترولی های مواد یا وسایل جابه جا می شوند.

2-آسانسورهای جابجایی کارمندان و عیادت کنندگان.

این دو جریان جابه جایی نباید با یکدیگر تداخل کنند و آسانسور آنها از هم مجزا باشد زیرا به هنگام احضار آسانسور توسط کارمندان و کارکنان و یا عیادت کنندگان ممکن است برای بیمار اورژانسی که در داخل کابین در حال جا به جایی است مشکلاتی پیش آید، در ضمن بیمارانی که از بیرون برای مداوا (غیر اورژانسی) به بیمارستان مراجعه می کنند جهت عدم تداخل ترافیک و مسیر تردد آنها آسانسورهای آنها باید از دیگر آسانسورها که عموما در مجموعه درمانگاه است جداگانه باشد. انتقال بیمار در یک آسانسور باید بصورت آرام و حرکت آن در توقف و شروع به حرکت مجدد به صورت نرم بوده و شتاب گیری و تکانهای کابین (تغییرات شتاب) تا به کمترین حد خود برسد.

تلفن تماس و مشاوره رایگان

021-73048

سرعت آسانسور ها

معمولا حداکثر سرعت کابین بیماربر ۱ متر بر ثانیه و مقدار شتاب ۹٫۵ متر بر مجذور ثانیه می باشد. حرکت درب ها باید طوری باشد که امکان خروج آرام و ایمن مسافرین از داخل کابین به بیرون و یا به داخل فراهم آید. سیستم ایمنی مانع بسته شدن درب به هنگام وجود مانع در بین چارچوب و درب کابین از نوع الکتریکی باشد حتی از برخورد درب به صورت ضعیف به بیمار و یا تخت آن و به ترولی های حمل بار جلوگیری گردد.

رعایت موارد فوق باعث افزایش کیفیت کارکرد آسانسور شده و از اهمیت زیادی برخوردار هستند. باید سعی شود آسانسورها از کیفیت و کمیت خوب و مناسبی برخوردار بوده و در تعیین سرعت، ابعاد و تعداد آنها دقت کافی به عمل آید.

آسانسور بیمارستانی

آسانسور بیمارستان

نحوه چیدمان اسانسورها

آسانسورها بصورت گروهی باید به نحوی در ساختمان چیده شوند که در زمان ملاقات و عیادت بیماران از کار کردی با کیفیت بالا برخوردار بوده و حداکثر زمان انتظار مسافرین در طبقه اصلی از ۳۰ ثانیه تجاوز نکند. مسیر جابجایی مسافرین و حمل ترولی ها و تخت بیماران با فضای محل مسافرین آسانسورها نباید تداخل کند تا مسافرین از ضربه تخت و ترولی های در حال عبور در امان باشند. داخل کابین به گونه ای باشد که قابلیت شستشو و تمیز کردن را داشته و در تزئینات دیواره ها و کف حد المقدور از قطعات بزرگ استفاده شود و درزهای زیاد و لبه های تیز و برنده در آنها بکار نرود. در طراحی آسانسورهای با کاربری خاص مانند آسانسورهای حمل غذا؛ حمل لباس و غیره باید مسیرهای تردد در بیمارستان به گونه ای باشد که مسیرهای حرکت و نیز موقعیت آنها از سوی استفاده کنندگان و کاربران شناخته شده باشند. بجزء حمل بیمار نحوه جابه جایی دیگر تجهیزات و وسایل بیمارستان که در داخل فضاها تردد دارند کاملا بررسی و مدیریت شوند. مسیر تردد در بیمارستان و حرکت بار و نفرات به صورتی باشد که کمترین طول مسیر برای رسیدن به آسانسورها را داشته باشند و سریع تر به مقصد خود برسند و چیدمان بخش ها باید به گونه ای باشد که حد المقدور مسیر حرکت نفرات و وسایل با یکدیگر تداخل و برخورد نداشته باشند.

اسانسور بیمارستان

تلفن تماس و مشاوره رایگان

021-73048

آنالیز ترافیک آسانسورها

زمان اوج ترافیک در بیمارستان در طول روز پراکنده است. بیشترین اوج ترافیکی معمولا در ساعت ۳ بعداز ظهر که همزمان با خروج کارمندان و تغییر تیم پزشکی و تکنسین ها و نیز مراجعه ملاقات کنندگان با بیماران می باشد. از طرفی بیشترین ساعات کاری درساعات صبح است؛ جابه جایی بیماران با تخت از بخش های بستری به درمانگاه های تخصصی است از جمله می توان عکس برداری از بیماران نام برد و یا به جابه جایی لباس های چرکی و تمیز و نیز به توزيع صبحانه اشاره کرد. عموما ساعات ۸ تا ۹ صبح اوج ترافیک صبحگاهی است. برای محاسبات آسانسور در زمان اوج ترافیک معمولا به ازاء هر ۳ تخت بیمار یک نفر کارمند یا عیادت کننده پیش بینی می شود و به ازاء هر ۱۰۰ نفر تخت بیمار ۴ ترولی بار یا تخت بیماربر در محاسبات منظور می گردد. در صورتی که آسانسور مسافربر – تخت بر باشد برای هر سفر کابین به سمت بالا یا پایین ۱۵ ثانیه و در مجموع ۳۰ ثانیه به زمان رفت و برگشت آسانسورها اضافه می شود.

قابل اعتماد بودن و ایمنی آسانسور بیمارستانی

با توجه به این موضوع که آسانسور بیمارستانی و موضوع جابه جا نمودن بیماران در بیمارستان از حساسیت بالایی برخوردار میباشد و حال عمومی  افرادی که در بیمارستان بستری هستند در شرایط خوبی نیست پس آسانسور های مسافربر باید حداکثر قابل اعتماد بودن و ایمنی را رعایت نموده تا حال عمومی این بیماران در شرایط مطلوب قرار بگیرند.

آسانسور بیمارستانی

گروه آتیس پشتوانه ای بیش از 2 دهه فعالیت مستمر در زمینه آسانسور بیمارستانی آمادگی عقد قرارداد با انواع مراکز دولتی وخصوصی را در این زمین دارد. از نمونه کارهای اجرائی شده آسانسورهای تخت بر میتوان به بیمارستان الغدیر واقع در میدان الغدیر  اشاره نمود که در این بیمارستان دو دستگاه آسانسور 6 و 12 نفره نصب گردیده است.

کابین آسانسور بیمارستانی

کابین آسانسورهای بیمارستانی باید ویژگی های خاصی داشته باشد این نوع کابین ها باید تماما استیل باشند چرا که راحت و بدون مشکل بتوانند آن را ضدعفونی کنند و کیفیت استیل آن بستگی به کارفرما و انتخاب کارفرما دارد اما بهتر است از بهترین جنس آن استفاده کرد.

آسانسور بیمارستانی و کابین آن

دستگیره کابین آسانسور بیمارستانی باید در ارتفاعی نصب شود که بیمار به راحتی به آن دسترسی داشته باشد و همچنین باید دورتادور کابین دستگیره نصب و تعبیه گردد.

از ویژگی های دیگر کابین های آسانسور بیمارستانی ابعاد آن میباشد ابعاد کابین ها باید به گونه ای در نظر گرفته شوند که برانکارد به راحتی در آن جا شده و تا حدی بتواند کمی در آن بچرخد و جا داشته باشد و همچنین فضایی هم برای همراهان باید درنظر گرفته شود.

با چه شرکتی کار کنیم؟

سوال مهمی که برای همه پیش می آید این است که با چه شرکتی آسانسور خو را کار کنیم ؟

برای مشاوره رایگان با شماره 02173048 تماس بگیرید

برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که مهمترین عامل برای انتخاب شرکت آسانسور نمونه کارهای آن شرکت میباشد. حتما با شرکتی کار کنید که در این زمینه نمونه کار داشته باشد و چه بهتر اگر چندین نمونه کار متنوع در ابعاد و انواع مختلف داشته باشد و برای انتخاب حتما به این موضوع توجه کنید.

نکته ای دیگر این که برای پروژه هایی بزرگ با شرکت هایی بزرگ کار کنید که توانایی انجام پروژه شما را داشته باشند.

سرویس آسانسور بیمارستانی

آسانسور بیمارستانی و سرویس آن

با توجه به حساس بودن زیاد این مکان بهتر است از سرویسکار مقیم برای سرویس آسانسورها استفاده شود چرا که در صورت بروز کوچک ترین مشکل در دسترس باشد و مشکلی از این نظر در بیمارستان و بیماران ایجاد نشود.

 

 

برای دریافت استعلام قیمت شماره خودتون رو وارد کنید