مشاوره و اجرای پله برقی

مشاوره و اجرای پله برقی آتیس

مشاوره و اجرای پله برقی

مشاوره و اجرای پله برقی فروشگاه و اماکن تجاری مانند پاساژها، برای جذب بیشتر مشتری و هدایت آن ها به سایر طبقات معمولا پله برقی را انتخاب و نصب می نمایند، تا بدین وسیله ایجاد انگیزه نموده و تعداد بیشتری مشتری به سایر طبقات مراجعه نمایند.

در فروشگاه های بدون پله برقی از 100 نفر مشتری که به فروشگاه مراجعه می نمایند 30% آن ها به طبقه اول،20% به طبقه دوم، 10% به طبقه سوم و فقط 5% به طبقه چهارم مراجعه می نمایند.

در مقایسه پله با پله برقی از 100 مشتری که فروشگاه مراجعه می نمایند 86% آن ها به طبقه اول،72% به طبقه دوم،60% به طبقه سوم، و43% طبقه چهارم مراجعه می نمایند که در صورت مقایسه با پله ثابت حدود چهار برابر می باشد.

خلاصه ای از آمار های فوق نشان میدهد که استفاده از پله برقی در مراکز تجاری و اداری امری اجتناب ناپذیر می باشد و این قبیل مجموعه ها باید به سرعت خود را به این امکان با اهمیت تجهیز گردانند تا علاوه بر ینکه وجه تمایز مناسبی نسبت به سایر مراکز میگردد نیز باعث سهولت امر برای مراجعه کنندگان میشود.

مراحل

1- مشاوره توسط کارشناسان با تجربه و برسی راه کار های پیش رو به صورت علمی

2-عقد قرارداد همکاری با مجموعه در آیتم های به توافق رسیده

3-سفارش محصول مورد نظر از کشور مقصد

4-طی نمودن فرایند واردات

5-اجرای پروژه توسط متخصیص آتیس

پله برقی های شرکت آسانسور و پله برقی  آتیس از جدید ترین متد طراحی و تولید در دنیا پیروی می کنند. طراحی های استادانه ی طراحان ما باعث میشود که مدت های زیاد بدون هیچ مشکلی و به سادگی از سیستم های پله برقی گروه آتیس سود و بهره ببرید.

سیستم های پله برقی که گروه آتیس نصب و راه اندازی مینماید شامل گارانتی آتیس می گردد.

pelebarghi