انتخاب برگه

مشاوره و اجرای پله برقی

مشاوره و اجرای پله برقی

در فروشگاه و اماکن تجاری مانند پاساژها، برای جذب بیشتر مشتری و هدایت آن ها به سایر طبقات معمولا پله برقی را انتخاب و نصب می کنند، تا بدین وسیله ایجاد انگیزه نموده و تعداد بیشتری مشتری به سایر طبقات مراجعه نمایند.

در فروشگاه های بدون پله برقی از 100 نفر مشتری که به فروشگاه مراجعه می نمایند 30% آن ها به طبقه اول،20% به طبقه دوم، 10% به طبقه سوم و فقط 5% به طبقه چهارم مراجعه می نمایند.

در مقایسه پله با پله برقی از 100 مشتری که فروشگاه مراجعه می نمایند 86% آن ها به طبقه اول،72% به طبقه دوم،60% به طبقه سوم، و 43% طبقه چهارم مراجعه می نمایند که در صورت مقایسه با پله ثابت حدود چهار برابر می باشد.

خلاصه ای از آمار های فوق نشان می دهد که استفاده از پله برقی در مراکز تجاری و اداری امری اجتناب ناپذیر می باشد و این قبیل مجموعه ها باید به سرعت خود را به این امکان با اهمیت تجهیز گردانند تا علاوه بر اینکه وجه تمایز مناسبی نسبت به سایر مراکز داشته باشند نیز باعث سهولت امر برای مراجعه کنندگان میشود.

1- مشاوره توسط کارشناسان با تجربه و بررسی راه کار های پیش رو به صورت علمی

2-عقد قرارداد همکاری با مجموعه در آیتم های به توافق رسیده

3-سفارش محصول مورد نظر از کشور مقصد

4-طی نمودن فرایند واردات

5-اجرای پروژه توسط متخصیص آتیس

مشاوره و اجرای پله برقی

پله برقی های شرکت آسانسور و پله برقی آتیس از جدید ترین متد طراحی و تولید در دنیا پیروی می کنند. طراحی های استادانه ی طراحان ما باعث میشود که مدت های زیاد بدون هیچ مشکلی و به سادگی از سیستم های پله برقی گروه آتیس سود و بهره ببرید.

سیستم های پله برقی که گروه آتیس نصب و راه اندازی مینماید شامل گارانتی آتیس می گردد.

مشاوره و اجرای پله برقی