استاندارد بومی آسانسور تعریف آسانسور ، واژه ” آسانسور ” که در زبان فارسی از آن استفاده میگردد، در اصل از واژه ی فرانسوی ascenseur گرفته شده است. در زبان انگلیسی برای آسانسور از دو واژه Elevator و Lift استفاده گردیده است که به ترتیب مربوط به گویشهای امریکایی و انگلیسی میباشد. فرهنگستان زبان فارسی استفاده از کلمه ی” آسانبر” را برای آسانسور حمل انسان و “بالابر” را برای آسانسور حمل بار توصیه می نماید.

• تعریف آسانسور در مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

 آسانسور، وسیله ای است، شامل کابین و معمولا وزنه تعادل و اجزای دیگر که با روشهای  مختلف  مسافر، بار و یا هر دو را در مسیر بین طبقات ساختمان جابجا می نماید. 

• تعریف آسانسور در استاندارد ملی ایران

طبق استاندارد ۱۶۳۰۳ که با عنوان ” مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور: قسمت اول – آسانسورهای برقی” آسانسور دستگاهی است دائمی که برای جابجایی اشخاص و یا کالا، بین طبقات ساختمان استفاده شده و در طبقات مشخصی عمل می نماید. آسانسور، دارای کابینی است که ساختار، ابعاد و تجهیزات آن امکان استفاده مناسب اشخاص را از آن تامین نموده و توسط ریلهای منصوبه عمودی با حداکثر انحراف ۱۵ درجه حرکت می نماید. 

• استاندارد بومي اسانسور

 استانداردهایی که در زمان نوشتن این متن ، تدوین گردیده اند به شرح ذیل می باشد.

. بحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۹۲

O استاندارد ۳۵۴۸ با عنوان “آیین کار مقررات ایمنی آسانسورها”

O استاندارد ۱-۶۳۰۳ با عنوان ” مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور : قسمت اول – آسانسورهای برقی” I

O استاندارد ۲-۶۳۰۳ با عنوان ” آسانسور – مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای هیدرولیک ” استاندارد ۷۹۸۵ “آسانسور- قفل درب – ویژگیها”

O استاندارد ۷۹۸۶ “آسانسور- ضربه گیر- ویژگیها”

O استاندارد ۷۹۸۷ با عنوان “آسانسور- ترمز ایمنی – ویژگیها”

O استاندارد ۷۹۸۸ “گاورنر آسانسور”

O استاندارد ۸۰۶۰ “سازگاری الکترومغناطیسی آسانسوها، پله های برقی و نقاله های مسافربر – تابش الکترومغناطیسی”

O استاندارد ۱۳۴۷۲ با عنوان “آسانسورهای نصب شده در کشتی ها، الزامات ویژه”

O استاندارد ۱۳۴۷۷ با عنوان “سازگاری الکترومغناطیسی، استاندارد گروهی محصول برای آسانسورها، پله های برقی و پیاده روهای متحرک، تشعشع”

O استاندارد ۱۳۹۷۱ با عنوان “سیم فولادی کشیده برای طنابهای بالا بر (آسانسور)”

O استاندارد ۱۳۹۷۵ با عنوان “بالابرهارآسانسورها)، پله های برقی و پیاده روهای متحرک، روش شناسی ارزیابی و کاهش خطر”