جک و پاور استارت

جک و پاور استارت – شرکت start elevator

شرکت START ELEVATOR ايتالیا از سال 1967 به عنوان يكي از اولین و بزرگ ترين شرکت های تولید کننده سیستم هایهیدرولیكي و جک و پاور استارت  می باشد با توجه به دانش روز اروپا اقدام به تولید سیستم های هیدرولیک طبق به روز ترين آيین نامه هوا و استانداردها و با استفاده از مواد اولیه با کیفیت نموده است. از ويژگي های بارز اين کمپاني مي توان به موارد زير اشاره داشت.

جک و پاور استارت

ویژگی سیستم های هیدرولیک ساخت شرکت  START ELEVATOR

تحقیق و توسعه با فعالیت روزانه در جهت تولید سیستم های Electronic Drives & Inverters اين شرکت همگام با تكنولوژی الكترونیک روز دنیا در تولید برد های کنترل شیرهای هیدرولیک همواره يكي از پیشگامان ايون صنعت بوده و با ارائه مدل هاي از قبیل 11M Group valves تحول بزرگي را در بهبود نمودار حرکتي آسانسورهایهیدرولیک ارایه داده است جک و پاور استارت .

جک استارت

ارائه سیستم های با نمودار حرکتی بهبود یافته با استفاده از سیستم های مکانیکی در جهت کاهش هزینه ها

 به دلیل ارزان نبودن  سیستم های کنترل الكترونیكي شیرهای برقي اين شرکت با ارائه مدل پرفروش 90M توانسته نمونه مكانیكي کنترل دور آسانسور را توسط يک گیربكس کوچک تولید و با شرکت های تولید کننده ديگر و با حرکتي نرم تر ارائه دهد. اين روش در هیچ يک از برند های مطرح ديگر اجرا نشده است.

جک و پاور استارت ایتالیا

ساخت پاوریونیت ها با گروه شیرهای داخلی

اين شرکت با تولید پاور يونیت هايي با شیرهای کنترل داخلي تنها تولید کننده ای است که با اين ايده توانسته دست افراد غیر متخصص به شیرهای حسام کنترلي را محدود کند. از مزيت های ديگر اين پاوريونیت ها عدم نفوذ اجسام خوارجي و آلودگي های محیطي به محفظه تانک روغن و به سبب آن عمر طولاني روغن خواهد بود.

start elevator

ارائه نرم افزار انتخاب سیستم با تکیه بر استاندارد  EN81-2

اين شرکت با ارائه نرم افزار پیشرفته SEH توانسته تمامي موارد استاندارد هیدرولیک را طي انتخاب آن لحاظ نمووده و امكان اشتباه محاسبات نموداری توسط کاربران را به صفر برساند.

ارائه محاسبات استاندارد هیدرولیک

با توجه به الزام ارائه محاسبات هیدرولیكي سیستم منصوبه در ساختمان به بخش  استاندارد ، ايون موضوع همواره دغدغه شرکت های فروشنده آسانسور بوده که با تلاش گروه اتیس و همكاری کمپاني سازنده اين محاسبات بر حسب استاندارد EN81-2 عرضه مي گردد.

جک استارت

برگزاری دوره های آموزش فنی و شرکت در نمایشگاه های بین المللی

شرکت START ELEVATOR با همكاری شرکت آسانسور و پله برقی آتیس به عنوان نماينده انحصاری محصولات خود اقدام به برگزاری دوره های آموزشي جهت نصب و راه اندازی سیستم  های هیدرولیک نموده و حضور در تمام سمینار بین المللي صنعت آسانسور و اعزام کارشناسان فني و فروش خود همواره با ارائه مدارک فني محصولات جديد در ارتقای علمي نمايندگان خود نقش مهمي ايفا مي کند.

جک و پاور استارت