درب کابین

در ورودی کابین قرار گرفته و معمولا بطور خودکار باز و بسته میشود. سیستم محرکه باز و بسته کردن درهای خودکار طبقات، که به مگنت درب بازکن شناخته میگردد، معمولا روی در کابین وجود دارد و هنگامی که در  طبقه مورد نظر توقف میکند همزمان با باز شدن یا بسته شدن در کابین ، در طبقه نیز خودکار باز یا بسته میشود.

کابین آسانسور

درب طبقات   landing door

دربهایی که در محل ورودی طبقات به کابین آسانسور تعبیه می گردند را درب طبقه مینامند.انتخاب نوع و اندازه بازشوی درهای طبقات متناسب با نوع کاربری و مطابق با استانداردهای مربوطه صورت می گیرد.

دربب طبقات آسانسورها بر اساس نوع کاربری و محل قرار گیری میتواند شامل یکی از مکانیزم های زیر باشد :

  • درب لولایی 
  • درب اتوبوسی
  • سانترال ( وسط باز شو )
  • درب های تلسکوپی ( راست باز شو )
  • درب گیوتینی (خودرو بر – باربر )
  • درب رول آپ (  roll up )(خودرو بر – نفربر )

بطور کلی مکانیزم بازشوی درب آسانسور میتواند میتواند یکی از موارد زیر باشد :

  • درب ساده ( درب لولایی – کابین بدون درب )
  • درب نیمه اتوماتیک ( درب طبقه لولایی – درب کابین تلسکوپی )
  • درب تمام اتوماتیک ( درب طبقه تلسکوپی / سانترال ، درب کابین تلسکوپی )

کابین دو درب :

کابین آسانسور عموما دارای درب آسانسور یک ورودی می باشد . در مواردی که دارای دو ورودی باشد به آن کابین دو درب گویند.

جزیی از آسانسور بوده که مسافر ، بار یا هر دو را در خود جای می دهد. کابین دارای کف برای ایستادن ، دیواره هایی برای حفاظت مسافرین یا بار ، سقف و درب می باشد درب آسانسور .

سطح مفید کابین :

سطح مفیدی که برای ایستادن مسافر و یا گزاشتن بار بکار گرفته میشود را سطح مفید کابین نامند ، مقدار سطح مفید کابین متناسب با ظرفیت بار یا مسافر محاسبه می گردد. شرکت آسانسور و پله برقی آتیس از آنجا که عضو انجمن تولید کنندگان است یک واحد تولیدی کابین مجهز را در شهر تهران راه اندازی نموده است که در این واحد تولیدی کابین های مجهزی را تهیه و طراحی و تولید می بماید.