موتور زیلابگ

موتور زیلابگ

جذابیت ،نوآوری همیشه یک قدم جلوتر ،این شعار شرکت جهانی زیلابگ است. بنیان گذار این شرکت املی زیل بوده است که موفقیت این برند را پیش بینی میکرد. موتور آسانسور گیرلس زیلابگ به عنوان یکی از بهترین برندهای موتور آسانسور بدون گیربکس در سطح بین المللی است که در اکثر ساختمان ها وبرج های لوکس و از آن استفاده می کنند.این موتور گیرلس با توان های مختلف و متناسب با آسانسور های کششی با موتورخانه یا بدون موتورخانه طراحی شده است.شرکت آسانسور آتیس برای فروش موتور های زیلابگ قیمت ویژه ای در نظر گرفته است.

VFD motor

ZAsyn SM700

M104H

ZAtop SM133/A

M93

SM132/A

ZAtop SM190

ZAtop SM189

ZAtop SM160.40B

ZAtop SM200.45D

ZAtop SM200.40C

ZAtop SM200.30C

ZAtop SM250.45B

ZAtop SM225.60B

ZAtop SM210

ZAtop SM250.100C

ZAtop SM250.80D

ZAtop SM250.60B

PENTA

M75 / M75H

M73 / M73H

M83

PENTA