آسانسور گروهی

آسانسور گروهی از به روز ترین و مدرن ترین روش های نصب آسانسور در دنیا می باشد، در این بخش در مورد نحوه استقرار اسانسور و در نظر داشتن موضوع طی کردن حداقل مسافت مسافران تا اسانسور اشاره میشود :

آسانسور گروهی

گروهی شدن اسانسور ها

اگر در ساختمان بیش از یک اسانسور مورد استفاده قرار گیرد باید در کنار هم یا روبرو ی هم و یا به صورت گروهی قرار گیرد ، در صورتی که چند آسانسور به صورت گروهی و متوالی در یک راستا قرار گیرند امکان کنترل و ارئه روش های نوین و متفاوت را جهت طراحی می دهد.

ویژگی اسانسور های گروهی

  • مانند اسانسور های دور از هم بازدهی را کم نمیکند
  • اسانسور های کنار هم باعث ایجاد شک در مسافران نمیشود
  • اسانسور گروهی امکان سرویس پیوسته را فراهم میکند

آسانسور

گروهی شدن اسانسور به چند بخش قسمت میشود:

  • اسانسور گروهی دوتایی(دوبلکس)
  • اسانسور گروهی سه تایی
  • اسانسور گروهی چهارتایی
  • اسانسور گروهی شش تایی
  • اسانسور گروهی هشت تایی

اسانسور گروهی دوتایی(دوبلکس):

بهترین حالت به صورت پهلو به پهلو است.نباید فاصله زیاد باشد هرچقد فاصله زیاد باشد زمان بیشتری برای طی شدن مسیر طی مسافران گرفته میشود آسانسور گروهی

آسانسور گروهی سه تایی

اسانسور گروهی سه تایی:قرار دادن انها کنار هم بهترین حالت است.در این گروه به جهت اینکه مسافر فضای کافی باید داشته باشد تا هر سه اسانسور را ببیندبه همین علت عرض لابی بیشتر از اسانسورهای دو تایی خواهد بود آسانسور گروهی

اسانسور گروهی چهارتایی:

برای ساختمان های شلوغ و بزرگ قرار میگیرد و بهترین حالت جاگذاری دو به دو مقابل یکدیگر است

اسانسور گروهی شش تایی:

معمولا در ساختمان بزرگ،اداری و بیمارستان ها مورد استفاده است.بهتربن جایگذاری به صورت 3 در مقابل یکدیگر است

آسانسور آتیس

 

اسانسور گروهی هشت تایی:

بهترین جایگذاری به صورت 4 در مقابل 4 است.لابی باید از دو طرف باز و به ورودی اصلی دسترسی داشته باشد و فضای مورد استفاده در این گروه باید 2 برابر عمق کابین باشد.

شرکت آسانسور و پله برقی آتیس با پشتوانه تجربه بیش از دو دهه فعالیت و با پشتوانه فکری مهندسین مجرب و طراحان تحصیل کرده در معتبر ترین دانشگاه های کشور توانایی اجرای پروژه های