انتخاب آسانسور

انتخاب آسانسور

در این بخش سعی داریم مهمترین بخش مربوط به انتخاب آسانسور ساختمان،طراحی و فضای مورد نیاز آسانسور را مورد بحث قرار دهیم.با توجه به اینکه آسانسور به خودی خود دارای انواع بسیاری از لحاظ سرعت،ظرفیت و تعداد درب است این توضیحات میتواند تا حد زیادی پاسخ گوی مشترییان باشد.در جهت جلوگیری از هدر رفت زمان و هزینه زیاد طراحی سازندگان باید در خرید آسانسور موارد فوق را رعایت کند.

 • فضای مورد نیاز در مقطع افقی
 • فضای مورد نیاز در مقطع عمودی
 • فضای مورد نیازدر موتورخانه

انتخاب آسانسور

همان طور که می دانید طراحی و نصب آسانسور باید مطابق استانداردهای نصب آسانسور انجام شود.باید توجه داشت که قبل از خرید آسانسور حتما باید فضای مناسب برای حرکت آسانسور در نظر گرفت که متاسفانه در بسیاری از ساختمان ها رعایت این اصول رعایت و کارشناسی نمی شود و مشکلات زیادی ایجاد می کند.برای انتخاب دقیق قطعات آسانسور برای ساختمان و طراحی به یکی از مهمترین عامل یعنی سرعت باید توجه کرد.زیرا هرچه تعداد طبقات یک ساختمان بیشتر باشد باید سرعت آسانسور هم تغییر کند.سرعت آسانسور و کیفیت قطعات در ساختمان های تجاری،اداری و مسکونی متفاوت است.

 

خرید آسانسور

 

عوامل مهم در انتخاب آسانسور مناسب با ساختمان

 • سرعت حرکت آسانسور
 • توجه به استانداردها
 • طول مسیر حرکت کلی آسانسور در چاه آسانسور
 • ظرفیت کابین
 • ابعاد چاه آسانسور
 • مکان و ابعاد موتورخانه
 • نوع درب طبقات
 • نوع کاربری(تجاری،مسکونی،اداری)
 • نوع درب کابین
 • نوع سیم بکسل ها
 • نوع تابلو فرمان
 • نوع هواکش
 • ریل های راهنما آسانسور

 

فروش آسانسور

حداقل سرعت مناسبتعداد طبقات و طول مسیر
0.63 متر بر ثانیهتا 8 طبقه یا تا 23متر طول مسیرحرکت
1 متر بر ثانیهاز 9 تا 12 طبقه یا تا 36.5 متر طول مسیرحرکت
1.6 متر بر ثانیهاز 13 تا 20 طبقه یا تا 36 متر طول مسیرحرکت
2 متر بر ثانیهاز 21 تا 25 طبقه یا تا 36.5 متر طول مسیرحرکت
2.5 متر بر ثانیه

از 26 تا 30 طبقه یا تا 36.5 متر طول مسیرحرکت

 

Write a Reply or Comment