فروشگاه شستی

فروشگاه شستی

 • این شستی آسانسور با بدنه استیل با ضخامت۰.۷ میلیمتر. مبنای طراحی پایه برای این پنل براساس استیل میرور ، خش دار و گندمی ریز ( خاویاری) ، دودی ، طلایی و برنز می باشد.
 • کلید این پنل منحصرا برای آن طراحی شده و قابلیت تغییر ندارد . نصب به صورت رو کار بوده و صفحه پشت آن استیل میباشد.
 • نمایشگر این پنل منحصرا برای آن طراحی شده و تنها در رنگ ترکیبی قرمز و آبی (اعداد قرمز و جهت حرکت بالا و پایین آبی ) ارائه می گردد .
 • در طراحی جدید ما، این پنل با نمایشگر ریزشی R200 در رنگ های مختلف قابل ارائه می باشد.
 • نصب به صورت روکار با ورق پشت استیل به ابعاد80*250*9 میلیمتر.

انواع مدل های مختلف شستی آسانسور

 
 • شستی آسانسور با بدنه ABS مشکی و استیل ۳۰۴ ،۱ میلی متر و پلکسی گلاس ساخت هونام کره جنوبی .
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل با استیل میرور،خش دار و گندمی می باشد و قابلیت
  ارائه با استیل های برنز ، طلایی و دودی را دارد.
 • این پنل قابلیت ارائه با کلیه کلیدهای موجود ( بدون چیکلت ) را دارد.
 • مبنای  طراحی پایه برای این پنل نمایشگر  سگمنت  قرمز می باشد و قابلیت ارائه با
  سگمنت آبی سفید و R100-R200 و انواع نمایشگر های مختلف CANBUS را دارد.
 • این پنل قابلیت نصب سیستم کنترل دسترسی VAX 201 & 202 و سوئیچ RUN-STOP را دارد.
 • نصب به صورت رو کار با قاب پشت گالوانیزه با مهره پرچ به ابعاد کلی 330*90*20 میلیمتر.
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل خش دار یا میرور می باشد و قابلیت ارائه با استیل طلایی- دودی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلید T100 می باشد و قابلیت ارائه با کلیه کلیدهای موجود ( بدون چیکلت) را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل نمایشگر سگمنت قرمز و آبی می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر های R100-R200-L100-P100 را دارد .
 • این پنل قابلیت نصب سیستم کنترل دسترسی VAX 201 & 202 و سوئیچ Run- stop را دارد.
 • نصب بصورت توکار با قاب پشت به ابعاد 320*70*35 میلیمتر و صفحه رو به ابعاد 360*90 میلیمتر با مهره پرچ و پیچ آلن استیل .
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد.
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل خش دار یا میرور می باشد و قابلیت ارائه با استیل طلایی- دودی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلید T100 می باشد و قابلیت ارائه با کلیه کلیدهای موجود ( بدون چیکلت) را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل نمایشگر سگمنت قرمز و آبی می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر های R100-R200-L100-P100 را دارد.
 • این پنل قابلیت نصب سیستم کنترل دسترسی VAX 201 & 202 و سوئیچ Run- stop را دارد.
 • نصب بصورت توکار با قاب پشت به ابعاد 320*70*35 میلیمتر و صفحه رو به ابعاد 360*90 میلیمتر با مهره پرچ و پیچ آلن استیل .
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد.
 • بدنه پلکسی گلاس 560 دودی با ضخامت ۷ میلیمتر. مبنای طراحی پایه این پنل کلید T100 می باشد و قابلیت ارائه با کلید S100 را دارد .
 • این پنل قابلیت نصب سیستم کنترلی دسترسی VAX201-202 را دارد .
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل نمایشگر سگمنت قرمز و آبی می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگرهای R100-R200 را دارد.
 • نصب بصورت توکار با قاب پشت به ابعاد 320*70*35 میلیمتر و صفحه رو به ابعاد 360*90 میلیمتر با مهره پرچ و پیچ آلن استیل .
 •  
 • بدنه استیل نگیر 304 میرور به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلید T100 می باشد قابلیت ارائه با کلیه کلیدهای موجود ( بدون چیکلت ) به صورت تک کلید و یا دو کلید کنار هم و کالکتیو سلکتیو را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل نمایشگر سگمنت قرمز می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر های سگمنت آبی و سفید و L100-R100-R200-P100 را دارد.
 • این پنل قابلیت نصب سیستم کنترل دسترسی Vax 201-202 و سویچ RUN- STOP را دارد.
 • نصب بصورت روکار با قاب پشت گالوانیزه بدون نمای پیچ به ابعاد 330*190*27میلیمتر.
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد.
 •  
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۲ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل خش دار و میرور می باشد و قابلیت ارائه با استیل طلایی- دودی- برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلید T100 می باشد قابلیت ارائه با کلیه کلیدهای موجود ( بدون چیکلت ) به صورت
  تککلید و یا دو کلید کنار هم و کلکتیو سلکتیو را دارد.
 • مبنای طراحی پایه پنل نمایشگر سگمنت قرمز و آبی می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر هایL100-R100-R200-P100 را دارد.
 • این پنل قابلیت نصب سیستم کنترل دسترسی VAX 201-202 و سویئچRUN-STOP را دارد.
 • نصب بصورت توکار با قاب پشت به ابعاد 25*290*200 میلیمتر و صفحه رو به ابعاد 200*360 میلیمتر بدون نمای
  پیچ بصورت قفل شو.
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد.
 •  
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل میرور و خش دار می باشد و قابلیت ارائه با استیل دودی-طلایی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلید T100 می باشد و قابلیت ارائه با کلید S100 را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل نمایشگر سگمنت آبی می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر L100-R100و Can Bus Arkel را دارد .
 • نصب به صورت روکار با صفحه پشت گالوانیزه به ابعاد 230*90*25میلیمتر .
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد
 •  
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل میرور و خش دار می باشد و قابلیت ارائه با استیل دودی-طلایی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلید T100 می باشد و قابلیت ارائه با کلید S100 را دارد. مبنای طراحی پایه برای این
  پنل نمایشگر سگمنت آبی می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر L100-R100و Can Bus Arkel را دارد .
 • نصب به صورت روکار با صفحه پشت گالوانیزه به ابعاد 2۹0*90*۳۰میلیمتر .
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد
 •  
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل میرور و خش دار می باشد و قابلیت ارائه با استیل دودی-طلایی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلید T100 می باشد و قابلیت ارائه با کلید S100 را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل نمایشگر سگمنت آبی می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر L100-R100و Can Bus Arkel را دارد .
 • نصب به صورت روکار با صفحه پشت گالوانیزه به ابعاد 2۴0*90*25میلیمتر .
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد
 •  
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل میرور و خش دار می باشد و قابلیت ارائه
  با استیل دودی-طلایی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه  برای  این  پنل  کلید  T100  می باشد  و  قابلیت ارائه با کلید
  S100 را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای  این پنل نمایشگر  سگمنت آبی  می باشد و قابلیت ارائه
  با نمایشگر L100-R100و Can Bus Arkel را دارد .
 • نصب به صورت روکار با صفحه پشت گالوانیزه به ابعاد 2۴0*90*25میلیمتر .
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد
 •  
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل میرور و خش دار می باشد و قابلیت ارائه
  با استیل دودی-طلایی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه  برای  این  پنل  کلید  T100  می باشد  و  قابلیت ارائه با کلید
  S100 را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای  این پنل نمایشگر  سگمنت آبی  می باشد و قابلیت ارائه
  با نمایشگر L100-R100و Can Bus Arkel را دارد .
 • نصب به صورت روکار با صفحه پشت گالوانیزه به ابعاد 2۴0*90*25میلیمتر .
 • این پنل قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد
 •  
 • شستی آسانسور با بدنه شیشه سکوریت شده در دو رنگ سفید و مشکی به ضخامت ۳ میلیمتر و استیل به ضخامت ۳ میلیمتر
  در دو رنگ میرور نقره ای و میرور طلایی .
 • با توجه به محدودیت توانایی برش شیشه ، کلید این پنل به  غیر از مدل  اوریجینال نصب شده روی خودش
  با کلید M106 نیز قابل انتخاب است .
 • نمایشگر این پنل از میان دو مدل R100-R200 در رنگهای متنوع قابل انتخاب است .
 • نصب به صورت روکار با قاب پشت گالوانیزه با مهره پرچ و پیچ با طراحی مدرن به ابعاد 325*90*17میلیمتر.
 •  
 • شستی آسانسور با بدنه استیل 304 نگیر به ضخامت ۴ میلیمتر و پلکسی گلاس .
 • این مدل شستی آسانسور تنها بااستیل خشدار قابلیت ارائه دارد .
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلیدT100 بوده  و قابلیت  ارائه با کلید کلیدهای موجود ( بدون چیکلت ) را دارد .
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل نمایشگر سگمنت آبی یا قرمز می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگرهایR100 –R200
  و انواع نمایشگرهای مختلف Canbus را دارد.
 • این پنل قابلیت نصب سیستم کنترل دسترسی VAN 201-202-204 و سویئچ RUN_STOP را دارد.
 • نصب به صورت تو کار با قاب پشت گالوانیزه با گیره قفل شو بدون نمای پیچ به ابعاد قاب 35*320*70 میلیمتر و
  صفحه 360*90 میلیمتر .
 •  
 • شستی آسانسور بدنه استیل 304 نگیر به ضخامت ۴ میلیمتر و پلکسی گلاس می باشد. این مدل تنها بااستیل خشدار قابلیت ارائه دارد .
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل کلیدT100 بوده و قابلیت ارائه با کلید کلیدهای موجود ( بدون چیکلت ) را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل آسانسور نمایشگر سگمنت آبی یا قرمز می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگرهای R100 –R200
  و انواع مختلف نمایشگرهای Canbus را دارد.
 • این پنل قابلیت نصب سیستم کنترل دسترسی VAX 201-202 و سویئچ RUN-STOP را دارد.
 • نصب  بصورت  توکار  با قاب پشت  به ابعاد 25*290*200 میلیمترو صفحه  رو  به  ابعاد 200*360 میلیمتر  بدون نمای
  پیچ بصورت قفل شو.
 •  
 • بدنه ABS و پلی کربنات ضد خش و استندلس استیل 2 میلیمتر خش دار نقره ای و طلایی.
 • با توجه به نوع طراحی خاص این پنل، تغییر نوع کلید امکان پذیر نمی باشد.
 • این پنل با دو مدل نمایشگر سگمنت ( با توانایی نمایش از -9 تا 99) و ریزشی R200 در رنگ های مختلف قابل تولید می باشد.
 • نصب به صورت روکار با ضخامت فقط 12 میلیمتر ابعاد پنل 80 *12*270 میلیمتر
 •  
 • شستی آسانسور با بدنه شیشه سکوریت شده در دو مدل سفید و مشکی به ضخامت ۳ میلیمتر و استیل در دو مدل میرور نقره ای و
  میرور طلایی به ضخامت ۳ میلیمتر.
 • با توجه به محدودیت توانایی برش برروی شیشه ، کلید این پنل به غیر از مدل اوریجینال نصب شده روی خودش
  با کلید M106 نیز قابل انتخاب است .
 • نمایشگر این پنل مدل R100 افقی می باشد .
 • نصب  به  صورت روکار  با صفحه پشت گالوانیزه با مهره پرچ و  پیچ با طراحی مدرن  به ابعاد تک کلید و سر درب
  200*90*17میلیمتر .
 •  
 • بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت ۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل آسانسور استیل میرور و خش دار می باشد و قابلیت ارائه با استیل طلایی، دودی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای این شستی آسانسور کلید T100 می باشد و قابلیت ارائه با کلید S100 را نیز دارد .
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل نمایشگر سگمنت قرمز و آبی می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر R100 افقی را دارد.
 • نصب به صورت روکار با ابعاد تک کلید و همچنین سردرب 230*90*25 میلیمتر.
 •  
 • این شستی آسانسور با بدنه استیل نگیر 304 به ضخامت۱ میلیمتر.
 • مبنای طراحی پایه برای این پنل استیل میرور و خش دار می باشد و قابلیت ارائه با استیل دودی-طلایی و برنز را دارد.
 • مبنای طراحی پایه  برای  این  پنل  کلید  T100  می باشد  و  قابلیت ارائه با کلید S100 را دارد.
 • مبنای طراحی پایه برای  این پنل نمایشگر  سگمنت آبی  می باشد و قابلیت ارائه با نمایشگر L100-R100و Can Bus Arkel را دارد .
 • نصب به صورت روکار با صفحه پشت گالوانیزه به ابعاد 2۴0*90*25میلیمتر .
 • این شستی آسانسور و پنل آسانسور قابلیت چاپ آرم و لوگوی شرکت سازنده را بر روی خود دارد
 •  

شستی آسانسور چیست؟

پنل شستی آسانسور برای کنترل و مدیریت عملکرد آسانسور استفاده می‌شود. این پنل برای ارتباط بین مسافران و سیستم کنترل طراحی شده است. شستی، داخل کابین آسانسور و کنار درب هر طبقه نصب می‌شود تا مسافران بتوانند درخواست‌های خود را وارد کرده و آسانسور را به طور صحیح کنترل کنند.

شستی داخل کابین شامل دکمه‌هایی است که به کاربر اجازه می‌دهد طبقه مورد نظر را انتخاب کند و دستورات دیگری مانند بستن و باز کردن درب‌ها را نیز دارد. این شستی عموماً در کنار دسته‌های ورود و خروج قرار می‌گیرد و با نصب تمام دکمه‌های انتخاب طبقه‌ها مجهز می‌شود.

شستی کنار درب هر طبقه نیز شامل دکمه‌هایی است که به کابین اجازه می‌دهند درب‌ها را باز یا بسته کنند. علاوه بر این، برخی از شستی‌ها دارای دکمه طبقه‌های مختلف هستند تا مسافران بتوانند طبقه مورد نظر خود را انتخاب کنند و آسانسور به آن طبقه برود.

دستگاه آسانسور معمولاً دارای سیستم کنترلی پیچیده‌ای است که شامل میکروکنترلرها و ترانزیستورهای قدرت برای کنترل حرکت آسانسور و ارتباط با شستی‌ها است. شستی بیشتر از طریق کابل یا امواج رادیویی به سیستم کنترل آسانسور متصل می‌شود.

مهمترین نقش شستی، فراهم کردن ارتباط بین مسافران و سیستم کنترل آسانسور است. شستی‌ها برای کاربران آسانسور راحتی و قابلیت کنترل بیشتری را فراهم می‌کنند. همچنین، با نصب آن کنار درب‌ها در هر طبقه، مسافران می‌توانند درخواست‌های خود را وارد کنند و در انتظار آسانسور بمانند تا به طبقه مورد نظر آن­ها بیاید.

انواع دکمه­ های شستی

در پنل شستی، چند دکمه وجود دارد که عبارتند از:

۱. شستی دکمه‌ای (Button Panel):

این نوع شستی شامل دکمه‌ها است که به مسافران امکان انتخاب طبقات و انجام سایر دستورات مانند باز و بسته کردن درها را می­دهد. دکمه­ها معمولاً با شماره طبقات مشخص می­شوند و مسافران می­توانند با فشار دادن آنها طبقه مورد نظر خود را انتخاب کنند.

۲. شستی تماس اضطراری (Emergency Call Panel):

این شستی شامل دکمه‌هایی است که به مسافران در صورت بروز حوادث یا وقتی به کمک نیاز دارند، امکان ارتباط سریع با کارکنان آسانسور را می‌دهد. دکمه‌ها معمولاً با نمادها یا علائم تلفنی مشخص می‌شوند و مسافران برای درخواست کمک باید آنها را فشار دهند.

۳. شستی انتخاب طبقه (Floor Selection Panel):

این شستی در کنار درها در هر طبقه نصب می‌شود و به مسافران امکان می‌دهد طبقه مورد نظر خود را انتخاب کرده و مقصد خود را مشخص کنند. این شستی ممکن است شامل دکمه‌هایی با شماره طبقات مختلف باشد و مسافران با فشار دادن دکمه مربوطه درخواست خود را ثبت کنند.

۴. شستی باز و بسته کردن درها (Door Open/Close Panel):

بعضی از شستی‌های آسانسور دکمه‌هایی برای باز و بسته کردن درها دارند. با فشار دادن دکمه “باز”، درها باز می‌شوند و با فشار دکمه “بسته”، درها دوباره بسته می‌شوند.

۵. شستی تأیید (Confirmation Panel):

در بعضی از شستی‌های کنترل آسانسور، یک دکمه وجود دارد که به مسافران امکان می‌دهد درخواست خود را تأیید کنند. به عنوان مثال، می‌توان از آن برای تأیید تغییر مسیر آسانسور یا تغییر برنامه ریزی مسیر استفاده کرد.

این تنها نمونه‌هایی از شستی‌های رایج در داخل کابین آسانسور هستند و ممکن است با توجه به طراحی و تجهیزات خاص هر آسانسور، انواع دیگری نیز وجود داشته باشند.

انواع شستی کابین آسانسور

شستی‌های کابین آسانسور انواع مختلفی دارند که هر یک دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند. به دلیل این تنوع، شما می‌توانید بر اساس سلیقه، بودجه و محل استفاده خود، نوع مناسب شستی را انتخاب کنید.

شستی آسانسور دکمه ای

یکی از انواع شستی آسانسور شاسی آسانسور استاندارد با دکمه فشاری است. این نوع شستی با دکمه‌های فشاری طراحی شده و در دو مدل استیل و پلاستیکی تولید می‌شود.  شستی استیل با دکمه‌های فشاری از جنس استیل ساخته می‌شود و به دلیل استحکام و مقاومت بیشتر، از مدل پلاستیکی محبوب‌تر است.

شستی آسانسور لمسی

شستی کابین آسانسور لمسی، به دو صورت از جنس استیل و شیشه تولید می‌شود. از نظر مقاومت و استحکام، جنس شستی استیل بسیار قوی‌تر است.

شستی آسانسور VIP

نوع دیگری از شستی کابین آسانسور، شستی VIP است. این نوع شستی با استفاده از کارت، کد یا اثر انگشت فرد کار می‌کند. برای استفاده از این نوع شستی، معمولا از کارت استفاده می‌شود. امنیت در این نوع شستی بیشتر از سایر گونه­ها است. به دلیل استفاده از سیستم شناسایی، تنها به تعداد محدودی از افراد اجازه دسترسی به آسانسور را می‌دهد؛ بنابراین جنبه امنیتی برتری دارد.

شستی مناسب را بر اساس نیازهای خود انتخاب کنید؛ انتخاب شستی وابسته به عوامل مختلفی مانند امکانات موجود، سطح استفاده، سلیقه و موقعیت است. اگر درباره نوع شستی سوال دارید، پیشنهاد می‌شود با کارشناسان متخصص شرکت آسانسور آتیس در این زمینه مشورت کنید تا بتوانید تصمیم بهتری بگیرید.

قیمت شستی آسانسور

قیمت شستی‌های آسانسور می‌تواند متفاوت باشد و به انواع مختلف شستی‌ها، کیفیت، برند و منطقه جغرافیایی بستگی دارد. همچنین، شرکت‌های مختلفی وجود دارند که شستی‌های آسانسور را تولید و عرضه می‌کنند و قیمت‌ها ممکن است بین آنها متفاوت باشد.

به عنوان مثال، قیمت یک شستی ساده دکمه‌ای ممکن است از 700 تا چند میلیون تومان متغیر باشد. اگر بخواهید پنل شستی ویژگی‌های تکمیلی مانند گزینه تماس یا تأیید داشته باشد، قیمت آن بیشتر خواهد بود.

همچنین، باید در نظر داشت که برای نصب شستی‌ها نیاز به هزینه‌های دیگری، مانند نیروی کار برای نصب، کابل‌کشی، تهیه و نصب تجهیزات الکتریکی و غیره نیز وجود دارد. این هزینه‌ها می‌توانند بسته به موقعیت و شرایط نصب متغیر باشند.

برای کسب اطلاعات دقیق‌تر از قیمت شستی‌های آسانسور، بهتر است با کارشناسان فروش شرکت معتبر آتیس تماس بگیرید و استعلام قیمت کنید. آنها می‌توانند قیمت‌های مستند و مناسب برای شما ارائه کنند.