مراحل طراحی آسانسور

نمونه پروژه انجام شده طراحی آسانسور ( پروژه نیاوران) :

1- نقشه اتوکد

اولین مرحله در طراحی آسانسور به تهیه نقشه های اتوکدی یا کدی اختصاص دارد که باید با توجه به ابعاد چاهک آسانسور شما طراحی و رسم شود و همچنین در طراحی این نقشه باید به ضوابط موجود توجه شود و باید مطابق با این ضوابط طراحی و ارائه شود.

2-تبدیل نقشه اتوکد به 3D

دومین مرحله در پروسه و روند طراحی آسانسور به تبدیل نقشه کدی یا اتوکدی به فایل 3D اختصاص دارد که در آن نقشه های تهیه شده با دید سه بعدی به نمایش درمیایند و مجری و کارفرما از دید مناسب تری به آن ها توجه میکنند و در صورت وجود مشکل از آن باخبر شده و دوباره به اصلاح فایل کدی میپردازیم و بار دیگر نقشه کدی را به فایل 3D تبدیل میکنیم.

3-تبدیل نقشه 3D به سالید و سپس ساخت قطعات

در این مرحله فایل های 3D که به ما یک دید سه بعدی ارائه میدهد و همچنید فایل ها کدی را به فایل های سالید تبدیل کرده و همه قطعات حتی کوچکترین قطعات شماره گذاری شده و یک دید کامل از قطعات و نقشه ها به ما داده میشود و سپس با تایید نهایی فایل ، برای ساخت قطعات فرستاده میشود و مطابق فایل سالید و همچنین فایل های سه بعدی و اتوکدی قطعات ساخته تمامی قطعات شماره گذاری و کد گذاری میشوند و سپس فرستاده میشوند

این سه گام مراحلی است که برای طراحی آسانسور طی شده و سپس قطعات مطابق با آخرین استاندارد و آخرین تکنولوژی دنیا ساخته میشود و در ساختمان ها و آسانسورهای بیمارستانی و یا در فروشگاه ها و پاساژها یا مکان های اداری یا تجاری دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.

شرکت آسانسوری آتیس با بیش از دو دهه فعالیت در عرصه تولید قطعات آسانسور و نصب قطعات فعالیت داشته و شما عزیزان میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 73048-021 تماس گرفته و یا برای کسب آخرین اطلاعات در این باره به شبکه های اجتماعی ما مراجعه کنید.