انتخاب برگه

مشخصات اجرایی چاه آسانسور requirements

– وزنه تعادل و کابین باید در یک چاه باشند.
– چاه باید منحصرا برای آسانسور باشد. نصب و عبور هرگونه لوله، کابل، سیم و تجهیزات دیگر در چاه اسانسور، بجز سیم کشی و لولههای برق مربوط به روشنایی چاه و کابلهای برق مخصوص آسانسور داخل چاه آسانسور، ممنوع است.

– در صورتیکه دیوارههای اطراف چاه آسانسور بتنی باشد طراح در محلهای مورد نیاز صفحات آهنی یا پروفیلهای فلزی مخصوص جهات نصب اجزاء آسانسور پیشبینی نماید. در صورتی که سازه اطراف چاه آسانسور فلزی باشد پیش بینی های لازم جهت أتصال أجزاء آسانسور به سازه ساختمان بعمل آید. استفاده از پلیت هایی که بوسیله تفنگهای چاشنی دار در بتن کار گذاشته می شوند، در شرایطی که این اجزاء دارای عملکرد در کشش هستند مجاز نیست.

– چاه باید دارای دیوارههای بدون روزنه، کف و سقف باشد. سطح داخلی دیوارههای چـاه آسانسور باید با مصالح مناسب به گونه ای پوشانده شوند که کمترین خلل و فرج را دارا باشند. (سیمان کاری صاف یا سفید کاری) دیوارهها باید بدون روزنه باشند.

-دیوارهها و تیغه های پوشاننده چاه آسانسور(ها) باید از مصالح مقاوم در برابر آتش (تحمل حداقل یک ساعت) ساخته شوند و در اثر حرارت، گاز و دود خطرناک از انها متصاعد نشود. دیواره های چاه آسانسور باید از مواد نسوز و با دوام، که منجر به ایجاد گرد و غبار نگردد، ساخته شده باشد. دیواره های چاه آسانسور در صورتی که از شیشه باشد باید از نوع لمینیت باشد. دیوارههای جانبی و سقف چاه آسانسور باید مقاومت مکانیکی کافی برای عملکرد ترمز ایمنی (پاراشوت) داشته باشند.

در کابین های دارای درب ، سطح داخلی دیوار (های) چاه آسانسور در سمت ورودی های کابین باید صاف و بدون برجستگی و یا فرورفتگی باشد. در صورت وجود این برجستگی زاویه 60 درجه نصبت به خط افق پوشانده شود.

تهویه در چاه آسانسور

– تهویه چاه آسانسور باید مناسب و مستقل باشد. چاه آسانسور نباید وسیله تخلیه هوای ساختمان باشد. حداقل مساحت دریچه تخلیه هوا باید برابر یک درصد مساحت مقطع چاه باشد. در صورتیکه سرعت آسانسور بیش از ۲/۵ متر برثانیه باشد سطح تخلیه هوا باید حداقل ۰/۳ متر مربع باشد. سطح تخلیه هوا برای دو یا سه آسانسور در یک چاه ۰/۳ متر مربع باشد و برای چهار آسانسور به ۰/۴ متر مربع افزایش یافته و به نحوی محافظت شود که از نفوذ باران، برف، پرندگان و حیوانات دیگر به چاه جلوگیری شود.
– تخلیه هوای چاه هر گروه آسانسور مستقل از چاه های گروه دیگر خواهد بود. بنابراین نباید بین آنها ارتباط تخلیه هوا وجود داشته باشد. 
– دریچه تخلیه هوا باید به صورت دستی عمل نماید. 
– هوای چاهی که آسانسور(ها) را در خود جای داده و بیش از دو طبقه امتداد داشته باشد باید مستقیم یا از طریق موتورخانه به فضای آزاد تخلیه شود.

Call Now Buttonتماس سریع جهت مشاوره رایگان

 

کسب اطلاعات درباره نمایشگاه بین المللی تهران

برای دریافت استعلام قیمت شماره خود را وارد کنید