گاورنر آسانسور چیست؟

گاورنر آسانسور، ترمز آسانسور محسوب می‌شود. این قطعه یکی از قطعات الکتریکی بسیار مهم آسانسور است که باید در طراحی و ساخت آن دقت زیادی به کار برد، زیرا در غیر این صورت آسانسور ایمن نخواهد بود. مشکلاتی مانند نقص فنی، سرعت زیاد و کاهش امنیت، از جمله مواردی هستند که تحت تاثیر کیفیت قطعات آسانسور قرار دارند. بنابراین هنگام خرید تمام قطعات آسانسور به ویژه گاورنر باید با دقت عمل نمود.

تعریف گاورنر :

گاورنر یا کنترل کننده مکانیکی سرعت وسیله ایست که از طریق سیم بکسل یا زنجیر به سیستم ترمز ایمنی کابین یا وزنه تعادل وصل شده تا در موقعی که سرعت از حد تعیین شده بیشتر گردد با فعال سازی ترمز ایمنی نسبت به توقف کابین اقدام نماید. در خصوص گاورنر آسانسورهای استاندارد ملی ایران به شماره 7988 بعنوان مرجع می باشد.

وظیفه گاورنر آسانسور

گاورنر آسانسور از قطعات ضروری برای تامین ایمنی آسانسور به شمار می‌آید،  که به منظور پیشگیری از سقوط کابین آسانسور طراحی شده‌است. اگر سرعت آسانسور از حد مجاز بالاتر برود و یا طناب آن به پاره ‌شود، گاورنر با عملکرد خود، مانع از سقوط  می‌گردد.

نصب گاورنر

گاورنر آسانسور باید در نزدیکی شاسی آسانسور بر روی بتن سقف چاه آسانسور در درون موتورخانه ساختمان نصب شود. بعد از اینکه گاورنر در این محل قرار داده شد، سیم بکسل‌ها را روی فلکه می‌گذارند. باید دو سوراخ در این محل وجود داشته‌ باشد که یک سر سیم بکسل از روی فلکه انتهایی عبور کرده و دوباره به بالا آورده شده و به سر دیگر سیم بکسل اتصال یابد.

الزامات :

عملکرد گاورنر برای ترمز ایمنی کابین ، باید حداقل 115% سرعت نامی و کمتر از موارد زیر باشد:

  • 0/8 متر ببر ثانیه در صورتی که ترمز ایمنی از نوع لحظه بجز نوع غلطکی
  • 1 متر بر ثانیه در صورتی که ترمز ایمنی از نوع غلطکی باشد.
  • 1/5 متر بر ثانیه در صورتی که ترمز ایمنی لحظه ای با اثر ضربه گیری باشد، و یا ترمز ایمنی تدریجی که در سرعت های کمتر از 1 متر بر ثانیه استفاده میشود.

سرعت عملکرد گاور نر وزنه تعادل باید از سرعت عملکرد گاور نر کابین بیشتر باشد. اختلاف سرعت عملکرد نباید بیش از 10% بیشتر باشد.

در تمام شرایط باید کامل در دسترس باشد ، درصورتی که در داخل چاهک آسانسور نصب شده باید امکان دسترسی از بیرون چاه به آن مقدور باشد. جهت چرخش گاور نر با توجه به عملکرد ترمز ایمنی باید روی فلکه علامت گذاری شود. تجهیزات تنظیم سرعت گاور نر باید پس از تنظیم سرعت عملکرد پلمپ گردد. پس از آزاد شدن ترمز ایمنی گاور نر نباید بطور خودکار آماده به کار شود.

حداقل قطر سیم بکسل  6 میلیمتر می باشد . نسبت قطر واقعی فلکه به سیم بکسل نیز آن باید حداقل 30 باشد ، میکروسوئیچی باید تعبیه گردد که در صورت پارگی و یا شل شدن سیم بکسل گاو رنر آسانسور را متوقف نماید.

بروی گاورنر باید پلاکی شامل اطلاعات :

نام سازنده

علامت آزمون و مراجع

سرعت درگیر شدن تنظیم شده نصب گر

شرکت آسانسور و پله برقی آتیس انواع برند های گاورنر موجود و رایج در بازار را در اختیار مراجعین قرار خواهد داد.

 

مزایا و معایب گاورنر

طراحی ارزان و ساده و توانایی کنترل محدوده سرعت موتور از دور آرام تا دور تند از مزایای گاورنر آسانسور به حساب می‌آید. با این حال، گاورنر آسانسور معایبی نیز دارد. از جمله حساسیت بیش از حد در سرعت بالاتر که تغییر ناگهانی در گشتاور موتور ایجاد می‌نماید. ممکن است نشت کند. در ضمن سرعت جریان تحت تأثیر چگالی هوا می‌باشد.