انتخاب برگه

ریل آسانسور

ریل آسانسور

ریل آسانسور

ریل آسانسور

A- تعریف ریل راهنما:

به اجزای فلزی با مقطع T شکل که جهت هدایت کابین یا وزنه تعادل بکار میرود، ریل کابین یا ریل وزنه تعادل میگویند. از ریل در آسانسور ها به دلیل زیر استفاده میگردد :

  • هدایت کابین و وزنه تعادل در حرکت عمودی
  • به حداقل رساندن حرکت افقی
  • مقاومت در برابر نوسانات کابین ناشی از نیروهای خارج از مرکز
  • امکان توقف کابین در هنگام فعال شدن مکانیزم ترمز ایمنی

 

الزامات ریل کابین و وزنه 

  • کابین و وزنه تعادل بایستی هر کدام به وسیله حداقل دو ریل فولادی صلب و توپر هدایت شوند. برای سرعت های بیش از 0/4 متر بر ثانیه ریل باید از فولاد کشیده باشد و یا سطوح تماس با کفشک ها ماشین کاری شده باشد.
  • ریل های راهنمای آسانسور باید از جنس فولاد مخصوص (نورد سخت) بوده و استحکام ماشین کاری شده بوده که درستی انتخاب و نصب آن باید توسط شرکت آسانسوری تضمین گردد .

 

ریل آسانسور

ویژگی های ریل های راهنما :

ریل ها بنا به استفاده (T5،T9،T16) نام گذاری میگردند.  لازم به ذکر است نحوه نام گزاری ریل ها در ایران با سایر کشور ها و برند های مطرح متفاوت می باشد.

ریل آسانسور

ریل ها عموما 5 متر طول دارند که در ابتدا و انتهای آنها چهار سوراخ جهت اتصال ریل ها به همدیگر وجود دارد. ریل را به وسیله ی هشت عدد پیج و یک صفحه (پشت بند) که ضخامتش با ریل ها یکسان می باشد متصل می شود.

ریل آسانسور

نگهدارنده ی ریل:

رابطی است که ریل آسانسور را به سازه و دیواره ی چاه آسانسور متصل نموده و جهت اتصال آن از بست مخصوص و نیز پیچ و مهره استفاده می شود .

شرکت آسانسور و پله برقی آتیس با پشتوانه ی بیش از دو دهه فعالیت مستمر در زمینه ی تولید و واردات قطعات آسانسور با کیفیت ترین ریل های موجود بازار را با برند های مطرح همچون ریل مونت فرو و ریل سوپر ساوارا به مخاطبین خود عرضه می نماید .