ریل آسانسور

ریل آسانسور

تعریف ریل راهنما:

به اجزای فلزی با مقطع T شکل که جهت هدایت کابین یا وزنه تعادل بکار میرود، ریل کابین یا ریل وزنه تعادل میگویند. از ریل در آسانسور ها به دلیل زیر استفاده میگردد :

  • هدایت کابین و وزنه تعادل در حرکت عمودی
  • به حداقل رساندن حرکت افقی
  • مقاومت در برابر نوسانات کابین ناشی از نیروهای خارج از مرکز
  • امکان توقف کابین در هنگام فعال شدن مکانیزم ترمز ایمنی

 

الزامات ریل کابین و وزنه 

  • کابین و وزنه تعادل بایستی هر کدام به وسیله حداقل دو ریل فولادی صلب و توپر هدایت شوند. برای سرعت های بیش از 0/4 متر بر ثانیه ریل باید از فولاد کشیده باشد و یا سطوح تماس با کفشک ها ماشین کاری شده باشد.
  • ریل های راهنمای آسانسور باید از جنس فولاد مخصوص (نورد سخت) بوده و استحکام ماشین کاری شده بوده که درستی انتخاب و نصب آن باید توسط شرکت آسانسوری تضمین گردد .
ریل آسانسور

ویژگی های ریل های راهنما :

ریل ها بنا به استفاده (T5،T9،T16) نام گذاری میگردند.  لازم به ذکر است نحوه نام گزاری ریل ها در ایران با سایر کشور ها و برند های مطرح متفاوت می باشد.

ریل ها عموما 5 متر طول دارند که در ابتدا و انتهای آنها چهار سوراخ جهت اتصال ریل ها به همدیگر وجود دارد. ریل را به وسیله ی هشت عدد پیج و یک صفحه (پشت بند) که ضخامتش با ریل ها یکسان می باشد متصل می شود.

نگهدارنده ی ریل:

رابطی است که ریل آسانسور را به سازه و دیواره ی چاه آسانسور متصل نموده و جهت اتصال آن از بست مخصوص و نیز پیچ و مهره استفاده می شود .

شرکت آسانسور و پله برقی آتیس با پشتوانه ی بیش از دو دهه فعالیت مستمر در زمینه ی تولید و واردات قطعات آسانسور با کیفیت ترین ریل های موجود بازار را با برند های مطرح همچون ریل مونت فرو و ریل سوپر ساوارا به مخاطبین خود عرضه می نماید .

ریل آسانسور چیست

ریل اسانسور وسیله ای است جهت هدایت کابین آسانسور در مسیری ثابت در داخل چاه که نصب آن از ابتدا باید بطور صحیح اغاز گردد. لازم به یادآوری است که ریل فولادی آسانسور باید بگونه ای انتخاب شود که تحت اث نیروی وارده به آن از کمترین پیچش و کمانشی برخوردار بوده و دارای سطحی کاملا مسطح و صاف در روی تیغه باشد.

با این شرح و توصیف می توان دریافت که استفاده از ریل مناسب برای حرکت بهتر کابین از اهمیت زیادی برخوردار است و در صورتی که در مرحله نصب ریل خطا بیش از ۱ میلی متر باشد در نهایت کیفیت حرکت پایین خواهد بود.

این مطلب را هم بخوانید : آسانسور صنعتی و ضد گردوخاک چگونه کار میکند.

این موضوع با سرعت آسانسور نسبت مستقیم دارد بدین معنی که هر چه سرعت آسانسور بیشتر باشد باید دقت در نصب ریل اسانسور بیشتر شود. بطور مثال خطای نصب ریل تا حدود ۲ میلی متر در سرعت های زیر 0.۶ متر بر ثانیه نامحسوس و در سرعت ۱ متر بر ثانیه خطای آن قابل حس بوده و در سرعت بیش از ۱٫۲ متر بر ثانیه برای مسافرین آسانسور نگران کننده خواهد بود.

جهت نصب صحیح ریل های آسانسور که عموما بهمراه درب طبقات می باشد، ابتدا چاه آسانسور شاقول شده و اندازه مناسب آن مطابق با نقشه های طراحی شده تعیین و مشخص می گردد.

نقشه ریل های چاه آسانسور:

همانگونه که در بخش عملیات اجرای سازه چاه آسانسور بیان گردید، پیش از آغاز به اجراء و نصب تجهیزات آسانسور بخصوص ریل ها باید از تناسب ابعاد چاه با اندازه و ابعاد تجهیزات مستقر در آن و موقعیت مناسب هر یک از آنها با یکدیگر مطمئن شویم. تناسب ابعاد و اندازه های چاه با تجهیزات عموما با مشکلات همراه نیست اما ممکن است .

بدلیل عدم دقت در در اجراء چاه و ناشاقولی آن تجهیزات و ریل ها در محل دقیق خود قرار نگیرند. لازم است در مقدار فاصله دهانه ریل ها و نیز فاصله مرکز دو ریل اسانسور از محور آستانه (SILL) درب طبقه با با فاصله کافی از نبشی های جلو کار دقت شود تا مشکلاتی در هنگام نصب آن ها ایجاد نشود.چاه آسانسور در زمان آهنکشی و کلاف بندی چاه، باید حتی الامکان شاقولی ساخته شود، زیرا انحرافی مختصر  از حالت عمودی باعث کوچکتر شدن فضای نصب تجهیزات می شود. عموما ساختن چاه آسانسور به صورت کاملا شاقولی، برای مجری عملیات ساختمانی عملی نیست و اغلب ممکن است انحرافی از حالت عمودی داشته باشد. نصابان آسانسور حداکثر ۲۵  میلی متر را برای این کار (تا ۳۰ متر طول چاه حداکثر ناشاقولی ۲۵ میلی متر و برای هر ۳ متر اضافی ۱ میلیمتر که حداکثر مقدار حداكتر از ۵0 میلیمتر نباید تجاوز کند) قبول می نمایند، به این ترتیب تا حداکثر ۵۰ میلی متر شاقولی دیوار، ریل ها با فاصله کمی از آن بصورت شاقول نصب می شوند .

 

این مقاله را هم مطالعه کنید: سیستم ترمز ایمنی آسانسور

 

لذا به منظور دقت در موقعیت تجهیزات نیاز است در کلیه طبقات، پیش از نصب آنها دقيقا اندازه ها و فواصل کنترل و بررسی شوند. بطور مثال مقررات ملزم می کند که فاصله آستانه درب کابین حداكثر به اندازه ۳۵ میلی متر از آستانه درب طبقه رعایت شود.

در ساختمانهای بلند مرتبه به هنگامی که سرعت آسانسور از ۲٫۵ متر بر ثانیه بیشتر می شود، فواصل از نقش تعیین کننده ای برخوردار می گردند و لقی ها بیش از حد بین تجهیزات باعث ایجاد ارتعاشات در آسانسور میشوند.

در چیدمان ها و آرایشهای مختلف آسانسورها و تجهیزات آنها هریک تنظیمات متفاوتی را طلب می کنند که بهتر است جهت کاهش و تسریع در تصحیح خطاها در همان ابتدای کار به صورت دقیقی مشکلات چیدمان و آرایش قطعات ارزیابی و پیش بینی شوند بدین معنی که در تعیین موقعیت تجهیزات بخصوص ریل ها باید زمان زیادی را صرف کرده لازم به ذکر است که ريلها در یک چاه آسانسور با توجه به نقشه جانمایی تنها یک محل صحیح دارند و تصاب باید این موقعیت را با استفاده از شاقول ریزی مشخص و تعبين کند.

شاقول ریزی ریل های چاه آسانسور:

شاقول ریزی بدین معناس که از سیم های شاقول برای کنترل این که آیا تجهیزات آسانسور ، بخصوص ریل اسانسور فواصل کافی و صحیح را در سرتاسر چاه با یکدیگر یا بدنه چاه دارند یا خیر ، استفاده می شود.

این کار یکی از اساسی ترین و مهمترین بخش های اجرائی آسانسور است . هدف از شاقول ریزی و ریسمان کشی (قناس گیری) تعیین دقیق ابعاد چاه در سه بعد هماهنگ با تجهیزات آسانسور است و دیگر اینکه موقعیت دقیق ریل اسانسور تعیین شوند.

فواصل سیم های شاقول از دیوارهای جانبی و محل ریلها در تراز کلیه طبقات باید کنترل شوند. در صورتیکه هر گونه جابجائی و تغییرات در عملیات ساختمان نیاز باشد این تغییرات به هماهنگی سرپرست عملیات ساختمانی باید صورت بگیرد. برای کنترل گونیا بودن ، اندازه های چاه و قناس گیری چاه آسانسور به روشهای زیر می توان اشاره کرد:

الف) برای کنترل گونیائی چاه با اندازه گیری فواصل لبه های کنار چاه از محور ستون هام ساختمانی به کمک سیم شاقول و یا با استفاده از کوچکترین اندازه در هر مقطع از طبقات می توان عمل کرد.

برای این منظور نقشه اولیه ای از ابعاد چاه قبل از شروع به نصب تجهیزات توسط نقشه کش آسانسوری تهیه می گردد. ابعاد و اندازه در این نقشه از نقشه سازه طرح یا برداشت مستقیم از محل در ساختمان صورت می گیرد. این نقشه پس از کنترل در محل مبنای راهنمای نصب و نقشه نهائی برای کمک به نصاب خواهد بود. هر چند این نقشه از ابعاد و اندازه های واقعی چاه تهیه شده است ولی نصاب باید حتما در محل پروژه آنرا قبل از اجراء کنترل کند. این کنترل با انداختن یک یا دو سیم شاقول از بالای چاه در فاصله ۴۵ سانتی متری از دیوار آن و اندازه گیری و کنترل فاصله در هر یک از طبقات صورت می گیرد.

از بازشوهای چاه در تراز طبقات در محل های اندازه گیری آنها در چاه و در داخل چاهک و بالاسری، مقادیر انحراف مشخص خواهد شد. پس از اندازه گیری و یادداشت کردن آنها در جدول مربوطه، کوچکترین اندازه در هر مقطع ابعاد چاه را تعیین خواهند کرد.

ب)  ضخامت دیوار و سطوح تمام شده آن می تواند تاثیر زیادی در اندازه گیری فواصل داشته باشد. در صورتیکه هیچ گونه طرحی مانند سنگ مرمر، چوب های تزئینی روی دیوار و غیره در کار ساختمانی مشخص نباشد کلیه هماهنگی های لازم باید با ناظر ساختمانی و طراح أن صورت گیرد.

ج ) در بعضی از موارد قاب دور درب چاه آسانسور قبل از اجرای آسانسور بنا می شود، هرچند این کار مطلوب نیست، در این صورت باید از شاقول بودن درب های ورودی طبقات با یکدیگر اطمینان حاصل شود. برای این منظور باید از سیم های شاقول خاص دربها و کنترل آنها در طبقات استفاده شود.

برای تعیین محل چاه و موقعیت ریلهای آسانسور، نصاب نیازمند به نقطه مرجع و شاخص اندازه هاست. معمولا از ستونهای مرکزی ساختمان و نزدیکترین آنها به چاه آسانسور استفاده می شود.

مطابق با نقشه های طرح ،کلیه اندازه های مورد نیاز از جمله موقعیت دقیق چاه و ریل های آن از نقطه مرجع تعیین شده حاصل می شوند. بطور مثال این نقاط مرجع در ستون هایی که با حروف C و B و غیره نام گذاری شده اند تعیین می گردند و ابعاد چاه بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم از این ستونها استخراج می شوند. لازم به تذکر است که قبل از شروع بکار ابعاد و اندازه ها با مسئول کارگاه کنترل شوند. این ستونها عموما ستونهای مجاور راهرو و یا نزدیکترین ستون به چاه آسانسور هستند.

با توجه به اینکه عرض ستونها ممکن است با ارتفاع ساختمان کاهش یابد. در این صورت اندازه ها را از مرکز ستون بدست می آورند.

برای اطلاع از بروزترین قیمت ها میتوانید با شماره 73048-021 تماس حاصل فرمایید و یا به اینجا مراجعه کنید .