آسانسور هیدرولیکی

هیدرولیک

شرکت آسانسور و پله برقی آتیس آماده خدمات رسانی در کلیه بخش های فروش و نصب و راه اندازی آسانسور های:

  • هیدرولیکی
  • ماشین بر
  • نفربر
  • بالابر
  • فروش انواع جک های هیدرولیکی
  • فروش انواع پاور هیدرولیک

می باشد.

آسانسور هیدرولیکی

آسانسور هیدرولیک عامل حرکت کابین، شامل مجموعه سیلندر و پیستون هیدرولیکی بوده که می تواند وزنه تعادل نیز داشته باشد. آسانسور هیدرولیک معمولا برای ارتفاع و سرعت کم کاربرد دارد. سیستم محرکه آسانسورهای هیدرولیک می تواند از نوع مستقیم و یا غیر مستقیم باشد. در نوع مستقیم جک بدون واسطه به زیر کابین و یا یوک کابین در کنار کابین متصل شده و در نوع غیر مستقیم حرکت توسط سیم بکسل به کابین (کاراسلینگ) منتقل میگردد. (بند ۱۵-۲-۱ مبحث پانزدهم)

 آسانسورهای هیدرولیک قبل از اختراع آسانسورهای کششی در امریکا رواج داشته است. تا  پیش از سال 1945 عموما از سیال آب جهت نیروی محرک جک استفاده می شده که از سال 1945 با بکارگیری روغن به عنوان سیال در جک، استفاده از آب منسوخ گردید.

از اسانسورهای هیدرولیک جهت حمل و نقل بارهای سنگین در آسانسورهای اتومبیل بر، باربر و همچنین در ساختمانهای مسکونی کم ترافیک با ارتفاع کم استفاده می گردد.

سرعت آسانسور های یاد شده از 125/0 تا 1 متر بر ثانیه می باشد. لازم به ذکر است سرعت 63/0 متر بر ثانیه بدلیل امکان نصب پاوریونیت بدون مکانیزم خنک کننده و نیز عدم نیاز به مکانیزم پاراشوت تدریجی (گاورنر ، ترمز ایمنی و …) از عمومیت بیشتری برخوردار میباشد . در سرعت های بیشتر از 63/0 متر بر ثانیه بایستی از سیستم خنک کننده مناسب استفاده نمود که اغلب گرانقیمت می باشد.

 مکانیزم آسانسور هیدرولیک

سیستم کلی حرکتی آسانسور هیدرولیکی به نحوی است که عامل حرکت کابین آسانسور توسط سیلندر و پیستون (جک و پاور) هیدرولیکی انجام می گردد و عموما 99.9%  وزنه تعادل نداشته و برای ارتفاعات کم و با سرعت های کم مورد استفاده قرار می گیرد.

آسانسور هیدرولیکی میتواند از نوع مستقیم و یا غیر مستقیم باشد که در نوع مستقیم جک بصورت مستقیم و بردن واسطه به زیر یوک کابین (مستقیم زیر) یا یوک کنار کابین (مستقیم کنار) متصل میگردد و جک به طور مستقیم بر کابین آسانسور تاثیر گذاشته و کابین را به حرکت در می آورد در نوع آسانسور هیدرولیکی جک غیر مستقیم (جک بغل) جک توسط فیکستچر ریل هدایت شده و به فلکه ها متصل می گردد که روی آن فلکه های سیم بکسل به کابین متصل است و حرکت فلکه ها موجب حرکت سیم بکسل و در نهایت حرکت کابین آسانسور میشود.

در آسانسور هیدرولیک عامل حرکت کابین، شامل مجموعه سیلندر و پیستون هیدرولیکی بوده رهیدرولیک معمولا برای ارتفاع و سرعت کم کاربرد دارد. سیستم محرکه آسانسورهای هیدرولیک می تواند از نوع مستقیم و یا غیر مستقیم باشد. در نوع مستقیم جک بدون واسطه به زیر کابین و یا یوک کابین در کنار کابین متصل شده و در نوع غیرمستقیم حرکت توسط سیم بکسل به کابین (کاراسلینگ) منتقل میگردد. 
آسانسورهای هیدرولیک قبل از اختراع آسانسورهای کششی در امریکا رواج داشته است. تا پیش از سال ۱۹۴۵ عموما از سیال آب جهت نیروی محرک جک استفاده می شده که از ۱۹۴۵ با بکارگیری روغن به عنوان سیال در جک، استفاده از آب منسوخ گردید. ؛ از اسانسورهای هیدرولیک جهت حمل و نقل بارهای سنگین در آسانسورهای اٹومبیل بر باربر و در ساختمانهای مسکونی کم ترافیک با ارتفاع کم استفاده میگردد، سرعت آسانسورهای یاد شده از ۰/۱۲۵ تا ۱ متر بر ثانیه میباشد. لازم به ذکر است سرعت ۰/۶۳ متر بر ثانیه بدلیل نصب پاوريونيت بدون مکانيزم خنک کننده و نیز عدم نیاز به مکانیزم پاراشوت تدریجی گاورنر، ترمز ایمنی و… بایستی از سیستم خنک کننده مناسب استفاده نمود که اغلب گرانقیمت میباشند.

hydrolik
هیدروایک

مزایای آسانسورهای هیدرولیک
از مزایای آسانسورهای هیدرولیک می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
O نیروی کم / قدرت زیاد
O عدم نیاز به سقف چاه مستحکم
O عدم نیاز به فضای موتورخانه در بالای چاه آسانسور
O ایمنی بیشتر مخصوصا در هنگام وقوع زلزله
O نرمی حرکت و دقت در توقف (مشابه سیستم 3۷f)
O توانایی بالابردن بارهای سنگین

هنگامی که نیاز به استفاده از آسانسور با تراول کوتاه و ظرفیت زیاد باشد اهمیت آسانسورهای هیدرولیکی آشکار تر میگردد. سیستمهای هیدرولیک، دارای توان نیروی بالا برنده قوی و راندمان مکانیکی مناسب می باشند. هنگامی که نیازی به سرعتهای بالاتری نباشد، آسانسورهای هیدرولیکی می توانند با ظرفیتهای ۵۷۰۰۰ کیلو گرم و یا بیشتر عمل نموده که این وزنها عموما مربوط به واگن های پر بار سنگین و یا کامیونهای بزرگ می باشد.
کاهش ابعاد آهنکشی
از آنجایی که آسانسورهای هیدرولیکی نیرو و بار عمودی به اسکلت ساختمان اعمال نمی کند ابعاد آهن کشی چاهک به طرز چشمگیر کاهش مییابد.
بهره برداری موثرتر از ساختمان

فضای مورد نیاز برای چاه آسانسور هیدرولیک ۱۲٪ کمتر از چاه آسانسور کششی میباشد. آسانسور هیدرولیک نیاز به فضای موتورخانه در بالا نداشته اما نیاز به Over Head بیشتری در نوع مستقیم دارند.