انتخاب برگه

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

بزرگترین رویداد ملی در صنعت ساختمان در نمایشگاه بین المللی شهر تهران در تاریخ 6 الی 9 آبان مرداد ماه 1398 برگزار شد با سابقه هجده دوره نمایشگاهی در حوزه صنعت ساختمان. این نمایشگاه در نظر داشت بستری مناسب برای انسجامی از تولیدکنندگان در بزرگترین رویداد ملی کشور در صنعت ساختمان ایجاد کند .شرکت آسانسور و پله برقی آتیس با بهره بردن از متخصصان خود در صنعت آسانسور و پله برقی در این نمایشگاه حضوری همه جانبه داشت و غرفه این شرکت از شلوغ ترین مراکز در نمایشگاه بودکه متخصصان و فعالان زیادی از حوزه ساختمان  را دور هم جمع کرده بود.

در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان ۹۵۰ غرفه در اختیار شرکت‌های حاضر در نمایشگاه قرار داده شده بود.

نمایشگاه